Gemeente Horst aan de Maas en ProRail willen stimuleren dat er meer duurzame energie wordt opgewekt. Als onderdeel van NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg) onderzoeken zij een innovatieve manier die een hoge energieopbrengst oplevert. Namelijk geluidschermen voorzien van zonnepanelen. Zonnepanelen aanbrengen op geluidschermen is een nieuw en grensverleggend idee. Daarom is er nog onderzoek nodig naar de beste methode. Daarin voorziet het innovatieproject NEWRAIL (Noise Energy Wall Rail America in Limburg). Dit is een initiatief van ProRail met gemeente Horst aan de Maas, TNO, energiecoöperatie Reindonk Energie en De Haagse Hogeschool.

Doel project 

Het project heeft tot doel om via onderzoeksresultaten aan een pilot in de wijk America in Limburg te komen tot een optimale plaatsing van zonnepanelen op geluidschermen langs het spoor. In eerste instantie klinkt het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen misschien eenvoudig, maar er rijden treinen langs, de omwonenden hebben een mening over het uiterlijk, de businesscase van verticaal geplaatste zonnepanelen is anders en het transport van de energie naar het net of een lokale gebruiker kan anders zijn dan gebruikelijk. Met die achtergrond zijn er ruim voldoende vragen voor onderzoek aan de businesscase van de zonnepanelen, de energieopbrengst, de distributie van de energie en het draagvlak voor de gekozen oplossing bij omwonenden.

Het doel is om een kosteneffectief, modulair en flexibel toepasbaar systeem te ontwikkelen; een systeem dat geschikt is voor verschillende locaties, zowel op nieuwe als bestaande schermen van verschillende hoogten. Daarnaast moet het project laten zien wat de minimale schaal is (lengte en hoogte van een scherm), waarop een geluidscherm met PV rendabel te exploiteren is.

Het project vindt plaats op een pilotlocatie, en houdt rekening met de relevante omgevingseffecten. Het pilotproject neemt zowel financiële als technische onzekerheden weg en bewijst wat de toegevoegde waarde kan zijn van PV op geluidsschermen. Het project integreert participatie van de lokale omgevingin meerdere facetten van het project, zoals in ontwerp, realisatie en exploitatie. Waar geluidsschermenvaak als onaantrekkelijk element worden gezien is de hypothese dat de toevoeging van PV zal bijdragenaan lokaal betere acceptatie.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Een optimale inpassing van zonnepanelen op geluidschermen, welke een balans is voor de verschillende stakeholders: energiecorporatie die de energie afneemt, Prorail als eigenaar van de geluidschermen, de omwonenden.

De resultaten / eindproducten van het project zijn:

 • Een werkende pilotlocatie met zonnepanelen aan de buitenzijde van een geluidsscherm langs het spoor in de dorpskern America (gemeente Horst aan de Maas).
 • Duidelijkheid of het mogelijk is om zonnepanelen aan de binnenzijde van het spoor te hangen en als dat mogelijk is een werkende pilotlocatie waarin dit is gerealiseerd.
 • Inzicht in hoe participatie van lokale omgeving kan bijdragen aan design en acceptatie van zonnepanelen aan geluidsschermen.
 • Kennisdossier met richtlijnen en adviezen voor initiatiefnemers, inclusief een financieel model die wordt gepubliceerd en publiek beschikbaar zal zijn.
 • De pilot biedt een technische oplossing die eindgebruikers in staat stelt om op korte termijn een rendabele business case te realiseren op overige locaties in Nederland met een maximale milieuwinst i.e. CO2-reductie.

Projectmanagement

 • Sabine Eijlander (projectleider)
 • Sander Mertens (onderzoeksleider)

Betrokken onderzoekers

 • Sabine Eijlander
 • Joep de Groot
 • Gerben Hoogendorp
 • Karel Mulder
 • Kim Poldner
 • Diëgo Zuidervliet

Start- en einddatum project

Q1-2020-Q4-2023

Betrokken opleidingen, faculteiten en/of minoren

 • Werktuigbouwkunde
 • Elektrotechniek
 • Business, Finance & Marketing
 • Technology Innovation & Society

Financiering

 • RVO
 • DEI+ subsidie

Partners

ProRail, TNO, Coöperatie Reindonk Energie & Co, Gemeente Horst aan de Maas, ingenieursbureaus, aannemers, leveranciers PV-systemen

Studentenprojectteam

 • Yorick van der Pelt (businesscase)
 • Studenten DC lab: Yoeri Vos, Cristiaan van Straten (distributie energie)

Meer informatie

Onderzoek naar zonnepanelen op geluidschermen op prorail.nl

 

Lees de folder