De Haagse Hogeschool werkt actief aan het verhogen van het studiesucces van studenten. Dat studenten voorspoedig hun studie doorlopen is zowel wenselijk voor de studenten als voor de hogeschool. Studie-uitval heeft namelijk voor alle partijen negatieve financiële gevolgen op de korte of lange termijn. Om de kans op studiesucces te verhogen, is het belangrijk om achter oorzaken van uitval te komen. Lectoraat Data Science onderzoekt of de vooropleiding van studenten een relatie heeft met wel of niet succesvol doorlopen van de opleiding.

Vooral het eerste jaar van een studie is belangrijk om goed te doorlopen. Veel studenten die uitvallen, doen dat in het eerste jaar. Veel voorkomende redenen zijn dat de student een verkeerde studie heeft gekozen en/of dat de studie niet overeenkomt met de verwachting.

Onderzoek studiesucces

Lectoraat Data Science is gestart met een onderzoek bij de opleiding International Business. De nadruk lag op het onderzoeken of er een verband is tussen de vooropleiding en het programma van de opleiding International Business. En als dat verband er inderdaad is, wat zijn dan de factoren die studiesucces in het eerste jaar beïnvloeden?

Voor de opleiding International Business bleek de eerder opgedane kennis van ‘Wiskunde’ en ‘Economie’ een goede graadmeter te zijn om studiesucces in het eerste jaar van de opleiding te voorspellen. 

Vervolg

Op basis van dit resultaat kan de opleiding nu overwegen om aanpassingen te maken in het aannamebeleid van studenten. 

Daarnaast zetten de onderzoekers hun onderzoek voort bij andere opleidingen binnen De Haagse Hogeschool. Hopelijk kunnen ook deze resultaten helpen om aanpassingen te maken en zo  studiesucces van de studenten verhogen.

Duur

Dit project loopt tot maart 2022.

Publicaties

Students’ Success A Study About How Academic and Personal Background of the Students Can Affect Their Success in the First Year Bachelor of the International Business Bachelor
H Al-Ers, V Yilmaz, J Lengkeek, M Syoufi, X Peng

Student Success Prediction in International Business
M Brinkman, W van Velzen, H Al-Ers, C Beyers, X Peng