Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen, is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal.

Hoe kan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en (preventieve) jeugdhulp verbeterd worden rondom jongeren met hulpvragen die zowel thuis als op school spelen? In dit project leren we samen met professionals en beleidsmakers hoe die samenwerking versterkt kan worden.