Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente. Het consortium van dit project wordt dan ook gevormd door vijf steden waarin zowel een kennisinstelling als een gemeente is vertegenwoordigd.

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente. Het consortium van dit project wordt dan ook gevormd door vijf steden waarin zowel een kennisinstelling als een gemeente is vertegenwoordigd. De betrokken kennispartners en hun gemeenten zijn: de Universiteit van Exeter, Universiteit van Parma, Universiteit van Gent, Universiteit Maagdenburg en de Haagse hogeschool. De Haagse Hogeschool neemt samen met de gemeente Delft deel aan dit project.

Het doel van het SEU-project is om kennis, ervaringen en best-practices over de samenwerking tussen Europese kennisinstellingen en hun maatschappelijke partners te delen. Vanuit De Haagse Hogeschool en de gemeente Delft wordt de City Deal Kennismaken ingebracht als voorbeeld, waarbij vanuit het Erasmus+ project tevens wordt ingezet op het (structureel) verbinden van het onderwijs met (vragen vanuit) de gemeente.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met dr. Katja Rusinovic, k.m.rusinovic@hhs.nl

Zie ook: https://www.seuproject.eu