Binnen het CoECS werken 8 promovendi aan hun proefschrift. 

Bekijk hier onze PhD projecten.