Als iemand kanker krijgt moeten er allerlei beslissingen genomen worden over de behandeling.  Soms is er geen beste keuze en kunnen de voor- en nadelen van een behandeling per patiënt verschillen. Een arts en patiënt besluiten dan samen over de behandeling. Dit wordt samen beslissen of Shared Decision Making  (SDM) genoemd.

De afgelopen jaren zijn veel shared decision making (SDM) modellen ontwikkeld. In de ontwikkeling van die modellen zijn de visies van etnische minderheidsgroepen nauwelijks meegenomen.

In dit onderzoek analyseren we de onderliggende waarden van de SDM modellen en vergelijken deze met de waarden van zorgverleners en patiënten en naasten uit etnische minderheidsgroepen in de oncologische zorg. Door de waarden te vergelijken wordt inzichtelijk of en hoe SDM aangepast zou moeten worden in een interculturele context. Op basis van deze analyse doen we suggesties om SDM voor deze groep patiënten aan te passen.

Doel

De visies van etnische minderheden meenemen in de ontwikkeling van shared decision making zodat er een inclusievere variant komt van SDM zodat oncologische zorg beter aansluit bij deze etnische minderheden.

Duur

Dit project is gestart in 2020 en wordt afgerond in 2025.

Samenwerking en team

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw en door De Haagse Hogeschool. Het onderzoek wordt uitgevoerd door De Haagse Hogeschool in samenwerking met het LUMC.

Aan dit onderzoek werken:

De Haagse Hogeschool

Roukayya Oueslati MA, MSc
Dr. J.R.M. van der Sijp
Dr. M.T. Slager

Leiden University Medical Center

Dr. D.P. Touwen (projectleider)
Prof. dr. A.M. Stiggelbout
Prof. dr. R. Reis

Meer informatie

Roukayya Oueslati, r.oueslati@hhs.nl