Voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad, bestaat revalideren vooral uit oefenen. Daarin afhankelijk zijn van ingeplande afspraken bij een revalidatiecentrum of fysiotherapeut is met de vele beschikbare e-health toepassingen niet meer nodig. Het platform ikoefenzelf.nl is ingericht met nuttige applicaties voor CVA-patiënten. Het lectoraat Revalidatie en Technologie doet onderzoek om het platform te verbeteren.

Ikoefenzelf.nl is het vervolg op Fast@home, een eerste platform waarop 3 e-health applicaties op een gebruiksvriendelijke manier werden aangeboden. Zo hoefden patiënten maar één inlognaam en wachtwoord te onthouden. Zij konden het platform naast de reguliere behandeling gebruiken om zelfstandig te oefenen. Dit heet ‘blended care’.

Eigen regie in bewegen en oefenen

Na positieve resultaten met Fast@home werken onderzoekers, zorgprofessionals en CVA-patiënten nu aan ikoefenzelf.nl, een verbeterd en uitgebreider platform. Via dit platform behouden patiënten zelf de regie en oefenen zij waar en wanneer het hen uitkomt. Naast dat patiënten dat als prettig ervaren, helpt het hen ook om vaker te oefenen, te bewegen en nieuwe, gezonde patronen aan te leren.

Plannen voor ikoefenzelf.nl

Een greep uit de plannen voor ikoefenzelf.nl:

  • Uitvoeren van een gebruikersonderzoek om het platform verder te ontwikkelen.
  • Registreren van het gebruik en de tevredenheid van CVA-patiënten en professionals met meetmomenten en diverse vragenlijsten.
  • Opzetten van een helpdesk die professionals ondersteunt bij het gebruik.
  • Ontwikkelen en verzorgen van een bij- en nascholingsmodule die ook in zorgopleidingen gebruikt kan worden.

Bij het uitvoeren van deze plannen zijn studenten en docenten van de opleidingen Mens en Techniek (Bewegingstechnologie), HBO-V en Voeding en Diëtetiek betrokken.

Partners van ikoefenzelf.nl

Vanuit het werkveld zijn revalidatiecentrum Basalt, zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid uit Leiden, FysioDuinoord Zorgpraktijk uit Den Haag en Fysiotherapie Van den Berg uit Alphen aan den Rijn aangesloten als samenwerkingspartners.

Duur

Het project loopt tot mei 2022. 

Lees meer