Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Meer weten over het onderzoeksproject, bezoek dan onze website: www.impactcorona.nl

Aflevering 3: De impact van COVID-19 op zorggebruik en zorgmijding

De coronacrisis is in verschillende opzichten een gezondheidscrisis. Niet alleen voor degenen die direct getroffen zijn door het virus, maar ook voor mensen die wachten op een medische behandeling. Of die door de maatregelen te maken krijgen met mentale problemen. In deze derde aflevering gaat podcasthost Ruud Schapenk in gesprek met huisarts Amanda de Glanville, werkzaam in een van de armste wijken van Den Haag. Met socioloog en gezondheidswetenschapper Marianne van Bochove bespreekt Ruud hoe vaak zorgmijding voorkomt en welke gevolgen dat heeft. Tot slot een gesprek met Jet Bussemaker, voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving én een van de initiatiefnemers van Gezond en Gelukkig Den Haag, een beweging die zich inzet voor verbinding tussen medische zorg en het sociaal domein. Wat kunnen we volgens haar leren van deze crisis?
Luister de aflevering op Apple Podcasts of via Spotify.

Aflevering 2: Hoe komen zzp’ers de coronacrisis door?

Deze tweede aflevering gaat over zzp’ers. Podcasthost Ruud Schapenk gaat in gesprek met socioloog Godfried Engbersen. Hij doet onderzoek naar de coronacrisis en naar de gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Ook spreken we met theatermaker Afke Weltevrede. Hoe komt zij deze tijd door? Tot slot de Rotterdamse wethouder Richard Moti. Wat doet zijn gemeente voor zzp’ers, en wat zijn de vooruitzichten voor Rotterdamse ondernemers voor de nabije toekomst?
Luister de aflevering op Apple Podcasts of via Spotify.

Aflevering 1: Vangt generatie Y de Coronaklap op?

In deze eerste aflevering spreken we over de impact van de coronacrisis op jongeren. Podcasthost Ruud Schapenk gaat in gesprek met verschillende jongeren op De Haagse Hogeschool. Verder spreken we met onderzoeker André Krouwel van de VU en oprichter van Kieskompas, of hij deze verhalen herkent vanuit zijn onderzoek. Tot slot gaan we in gesprek met Yvette Nass, zij is jeugdombudsman in Den Haag. Met haar bespreken we de oproep die zij deed aan de gemeente Den Haag om jongeren meer te betrekken bij de coronamaatregelen en wat er gedaan kan worden om jongeren verder te ondersteunen en te informeren.
Luister de aflevering op Apple podcasts of via Spotify.