Er is een groep jonge mensen die een omgekeerde levensloop ervaren. Waar de meeste jonge mensen naar onafhankelijkheid toewerken, is het voor deze jongeren precies het omgekeerde.  De meeste van deze jonge kinderen krijgen begeleiding tijdens hun jeugd en werken geleidelijk naar meer vrijheid toe. Deze groep jongeren krijgen erkenning en ondersteuning als kind, maar op het moment dat zij achttien worden vervalt alle hulp en erkenning en krijgen zij een non-citizen status. Dit zijn de ongedocumenteerden.

Het lectoraat wil zich samen met anderen inzetten voor deze groep mensen. Het principe van het lectoraat dat “alle verhalen (gelijk)waardig zijn” en vanuit het idee van de Rechten van de Mens om de waardigheid voor de mens te beschermen, wil het lectoraat zich inzetten om onderwijs kansen voor deze mensen te creëren. Met name (maar niet uitsluitend) voor mensen die sinds hun jeugd in Nederland wonen en onderwijs hebben gevolgd zal het lectoraat zich inzetten om toegang tot onderwijs te verschaffen.

Aangestuurd door Ruben Boers vanuit het lectoraat hebben enkele individuen, organisaties en groepen zich al aangemeld om mee te denken en te helpen. Dit zijn de volgende personen en organisaties: Susanna Menendez, Rene van Schoonhoven (onderwijswetgeving), Foundation Academy Amsterdam, Anne Frank Stichting, ROC Mondriaan, Universiteit Leiden, Hogeschool Gent, en meer.