Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Automatische rolstoel

In het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van mobiele, intelligente, robotica. Eén van de onderzoeksvragen is, of rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijke gemaakt kunnen worden met nieuwe functies zoals: ‘automatisch rijden’, ‘bots-detectie’, ‘ondersteuning bij lastige manouvres’ en ‘volgen van partners’. Dit project Autonome Renault Twizy – sensor fusion and semantic mapping is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Mobility & Smart Control van het lectoraat Smart Sensor Systems.
De onderzoeksvraag is besproken met ergotherapeuten van de tyltylcentrum ‘De witte vogel’, het contact is georganiseerd door Klaasjan van Haastrecht van het SmartLab van Sophia revalidatie. De conclusie van dit overleg is dat voor een aantal cliënten bij De Witte Vogel de automatische rolstoel zeker nuttig kan zijn. Na dit overleg is er verder nagedacht met ergotherapeuten van Sophia revalidatie. De conclusie van dit overleg is, dat de ‘intelligente functies’ als modules de kwaliteit van leven van diverse groepen mensen (denk aan: chronisch progressieve aandoeningen, ALS, MS, cliënten met een hoge dwarslaesie, cliënten met een neglect of een waarnemingsstoornis, misschien ook blinden en slechtzienden) kunnen verbeteren en de zorg efficiënter gemaakt kan worden (in zorghuizen/revalidatiecentra kunnen mensen naar bestemming gestuurd worden zonder dat verplegend personeel de rolstoel moet voortduwen).

De conclusie is dat de automatische rolstoel, of ook wel slimme rolstoel genoemd, potentie heeft. Studenten hebben een eerste prototype ontwikkeld voor een automatische rolstoel, waarmee het principe van automatisch rijden is aangetoond. De betrouwbaarheid en het rij-comfort dienen echter verbeterd te worden voor dat testen in een praktijkomgeving gedaan kunnen worden. Verdere ontwikkeling wordt uitgevoerd in co-creatie met revalidatie- en/of zorg-instellingen, bedrijven, en de Haagse Hogeschool.

Doel

Realiseren van een slimme besturingsmodule voor bestaande rolstoelen (en evt. ook rollators en scootmobielen). De besturingsmodule dient gebruiksvriendelijk en veilig te zijn met als beoogd effect dat de participatie van rolstoelgebruikers wordt vergroot en/of de werkdruk van zorgverleners wordt verminderd.

Eindproduct/Beoogde resultaten

Prototype automatische rolstoel

Projectleider

Rufus Fraanje

Betrokken onderzoekers

John Bolte

Looptijd

Doorlopend project

Betrokken opleidingen en/of minoren

Mechatronica – minor Robotics and Vision Design

Financiering

Lectoraatsreserves

Publicaties

Media