Kenniscentrum Health Innovation

Living Labs Haags Sportkwartier

Het lectoraat Impact of Sport onderzoekt de verbindende kracht van sport in het Haagse stadsdeel Escamp. We werken samen met bewoners, studenten, lokale sportorganisaties en bedrijven in living labs: plekken in de wijken waar we in een ongedwongen sfeer de creatieve energie van stadsbewoners volledig tot haar recht te laten komen. We experimenteren in ‘real life settings’ met innovatief sportaanbod en nieuwe vormen van organisatie en verbinding. Momenteel werken we in twee living labs, in de wijken Morgenstond en Bouwlust/ Vrederust.

Organisatie

Het lectoraat is samen met de gemeente Den Haag en het Bureau Sport van de Haagse Hogeschool verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de living labs en betrekt daarbij de expertise van onder andere buurtsportcoaches, publiek-private partners in de wijken, het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en ZonMW. Het lectoraat coördineert het onderzoek in de living labs en voert het uit.

Onderzoek en beoogde resultaten

De doelstellingen van het onderzoek zijn:

 • Inzicht verkrijgen in (potentiele) impact van sport op maatschappelijke vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit in Escamp.
 • Inzicht verkrijgen in de manier waarop sportorganisaties (kunnen) omgaan met de vraagstukken rondom inclusie, veerkracht en vitaliteit.
 • Experimenteren met nieuw sportaanbod, nieuwe organisatievormen en ervaring opdoen met specifieke inzet en vaardigheden van professionals en vrijwilligers.
Met de living labs beogen we:
 • Nieuwe samenwerkingsvormen tussen sport, zorg, welzijn, werk en onderwijs;
 • Nieuw, toegankelijk(er) sportaanbod, inclusief evenementen;
 • Nieuwe vormen van verenigingen en andere sportaanbieders;
 • Nieuwe of aangepaste sportfaciliteiten, inclusief technologische innovaties;
 • Nieuw doorlopend curriculum Haags Sportkwartier voor Hogeschool en ROC studenten;
 • Nieuw opleidingsaanbod voor professionals en vrijwilligers in de wijk;
 • Nieuwe ervaringen voor studenten ervaring laten opdoen;
 • Nieuwe kennis die docent-onderzoekers integreren in het onderwijs.

Looptijd

Het project is eind 2019 gestart en heeft een looptijd van drie jaar.

Meer informatie

De Haagse Labs voor 'Health Innovation' (pdf)

Living labs: het antwoord op de sport- en beweegvragen in je gemeente?

Contact