Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek tot stand te brengen, in fysieke situaties en online omgevingen? Dit onderzocht het lectoraat Civic Technology samen met wijkprofessionals.

Over het project 

Het onderzoeksproject Publieke Dialogen #goedgesprek had twee gerelateerde doelen. Het project beoogde bij te dragen aan het handelingsrepertoire van wijkprofessionals die een rol hebben in dialogen in hun wijk en daarin lastige situaties ervaren: de offline dialoog. Daarnaast had het project als doel om een nieuw online medium te ontwikkelen en te toetsen, waarmee – door de eigenschappen van het ontwerp – publieke dialogen ook online gevoerd worden met de kwaliteiten van een #goedgesprek. 

Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van De Haagse Hogeschool in samenwerking met Erasmus Universiteit en Hogeschool InHolland, de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Leiden en met ProDemos, Woningcorporatie Vestia en Grey Matters. Het project is financieel mogelijk gemaakt door een RAAK-Publiek financiering van Regieorgaan SIA en cofinanciering van de consortiumpartners. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 april 2019 tot 31 juli 2021. 

Publicaties 

Dit tweejarige onderzoek leidde tot een rijke verzameling aan data en onderzoeksresultaten. De resultaten zijn in diverse rapporten gevangen. In het hoofdrapport “Publieke Dialogen. Over het mogelijk van maken een #goedgesprek in de publieke sfeer” wordt gereflecteerd op alle onderzoeksonderdelen en worden de resultaten van alle afzonderlijke onderdelen samengebracht.  

Daarnaast zijn er vijf deelrapporten opgesteld, die ieder ingaan op een specifiek onderdeel van ons onderzoek. In deelrapport “De wijk in dialoog – kunde en clashes voor een #goed gesprek, wordt de dagelijkse praktijk van professionals en bewoners wat betreft het voeren van gesprekken over publieke belangen in de wijk geduid naar aanleiding van de analyse van geobserveerde wijkgesprekken in fysieke settings. In deelrapport “Bekwaam in gesprek. Wijkprofessionals experimenteren #goedgesprek” staan door wijkprofessionals ondernomen interventies met als doel een bepaalde invloed uit te oefenen op hun gesprekken centraal, alsmede de onderzoeksresultaten die daarbij behaald zijn. In deelrapport “Een wijkgesprek online - uitdagingen voor een #goedgesprek” worden geobserveerde online gevoerde wijkgesprekken ten tijde van de pandemie geduid en bijbehorende onderzoeksresultaten gedeeld. In deelrapport “Thuis in een wijkgesprek – ervaringen tijdens de pandemie #goedgesprek” wordt gerapporteerd over ervaringen met de transitie van fysiek gevoerde naar online gevoerde wijkgesprekken, middels de analyse van interviews en een enquête. Tot slot wordt in deelrapport “Publieke Dialogen Online – een nieuw medium voor burgerparticipatie” gerapporteerd over het ontwerp en de ontwikkeling van een deliberatieplatform.  

Lees meer