De Nederlandse waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater. Daarvoor is steeds meer informatietechnologie nodig.

De Nederlandse waterschappen spelen een cruciale rol in het beheer van oppervlaktewater en het zuiveren van afvalwater. Daarvoor is steeds meer informatietechnologie nodig, niet alleen voor het digitaal verwerken van gegevens, maar ook voor het op afstand besturen van vitale objecten zoals sluizen, gemalen en waterzuivering. Als hierbij wat mis gaat, kan dat leiden tot ernstige maatschappelijke gevolgen. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de informatiebeveiliging binnen de waterschappen.

In een context van snelle technologische ontwikkelingen en sterke veranderingen in de organisatie van de waterschappen, vraagt goede informatiebeveiliging om up-to-date kennis en de nieuwste technieken. Het lectoraat Cyber Security & Safety van De Haagse Hogeschool voert samen met TNO, het Nationaal Cyber Security Centrum en de waterschapssector het project ‘Veilig Water’ uit om de professionals voor informatiebeveiliging te voorzien van nieuwe kennis en technieken. Voor dit onderzoek is in 2013 een RAAK-publiek subsidie toegekend door de Stichting Innovatie Alliantie.
Zie ook de video Risico’s mogelijke hack van informatiesystemen van waterschappen.