In veel economische opleidingen en bedrijven werkt het ‘homo economicus’-paradigma nog volop door. Inmiddels is een zoektocht gaande naar een alternatief, omdat dit oude paradigma heeft bijgedragen aan ecologische-, economische- en sociale crises.

Dit promotieonderzoek van Theo de Joode beoogt het hbo-economieonderwijs beter aan te laten sluiten bij de sociale- en ecologische eisen die de samenleving van vandaag en morgen stelt aan het bedrijfsleven. Voor dit doel wordt de (meer)waarde van het begrip rentmeesterschap onderzocht als alternatief voor een economie waarin alles draait om maximalisatie van eigenbelang. De dimensies ‘tijd’ en ‘focus’ staan hierbij centraal. Het centraal stellen van rentmeesterschap kan bijvoorbeeld misschien leiden tot het op een andere manier betrekken van de omgeving bij bedrijven en tot een andere formulering van het begrip strategisch management. En wat geeft rentmeesterschap aan over het centraal stellen van de prestaties van bedrijven, afdelingen en werknemers en de beheersbaarheid ervan? Het kan bijvoorbeeld leiden tot een andere opvatting van het begrip ‘control’.

Onderzoeker

Theo de Joode, docentonderzoeker bij het lectoraat Change Management en docent bij de faculteit Business, Finance & Marketing, opleiding Finance & control, t.dejoode@hhs.nl.

Beoogde duur van het project

Het promotieonderzoek ‘van geldwolf naar rentmeester: een vernieuwende basis voor maatschappelijk gedreven curriculumvernieuwing in het hbo-economieonderwijs’ is in januari 2018 gestart en zal naar verwachting lopen tot met december 2021.