Een app gebruiken om te revalideren is een vorm van zorgtechnologie die kan zorgen dat patiënten in beweging komen en blijven. Zo is de populaire wandel-app ‘Ommetje’ met wat aanpassingen geschikt te maken voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) die revalideren. Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt welke aanpassingen aan de werkwijze en vorm nodig zijn en welk effect het gebruik van de app heeft op patiënten tijdens en na het revalidatietraject. 

Wat ‘Ommetje’ interessant maakt om in te zetten als technologische ondersteuning is dat een patiënt tijdens het revalidatietraject onder begeleiding al kan starten en na het traject de app onbeperkt kan blijven gebruiken. Zo kunnen mensen niet alleen tijdens de revalidatie met ‘Ommetje’ aan hun gezondheid werken, maar ook daarna.

De app stimuleert met het competitie-element en het verzamelen van punten en medailles dat het gebruik voor de patiënt een gewoonte wordt. Ook de mogelijkheid tot sociale interactie om bijvoorbeeld met oud-revalidanten samen te blijven bewegen, nodigt uit om de app vaker te gebruiken. Daarnaast doet de gebruiker kennis op over het belang van een fit brein.

‘Ommetje’ aanpassen 

Om ‘Ommetje’ geschikt te maken voor mensen met NAH, zijn er waarschijnlijk aanpassingen nodig in de duur van de gevraagde inspanning en de minimaal te lopen afstand. Daarnaast kijken we naar hoe we de bediening, het uiterlijk en het taalgebruik heel eenvoudig en laagdrempelig kunnen maken. En we onderzoeken hoe patiënten ‘Ommetje’ willen gebruiken en hoe dit ingepast kan worden in het revalidatietraject en erna. 

De inbreng van eindgebruikers en experts staat centraal om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn. Ook zijn zij betrokken bij het testen en evalueren van de aangepaste app. 

Landelijke inzet van ‘Ommetje’ bij revalidatie

Uiteindelijk is het streven dat alle revalidatiecentra in Nederland ‘Ommetje’ kunnen inzetten. Niet alleen voor mensen met NAH, maar ook voor andere patiënten die te maken hebben met revalidatie. En dat zelfs mensen die geen revalidatiebehandeling (meer) krijgen in beweging blijven met deze app. Daarmee is ‘Ommetje’ dus voor iedereen.

Samenwerkingspartners

Dit onderzoek is een samenwerking van De Haagse Hogeschool met de Hersenstichting en revalidatiecentrum Basalt

Duur

Dit project loopt tot 31 januari 2023.