Het Lectoraat Urban Ageing neemt deel aan een drietal COST Action-projecten. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees netwerk om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is een van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat. 

  1. Het eerste project is COST Action CA17107 “European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles” over zogeheten smart textiles. Deze deelname sluit aan bij het kenniscentrum Health Innovation.
  2. Het tweede project is COST Action CA17117 “Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research”. In deze actie wordt nader ingegaan op evidence-based research. Door deelname hoopt het lectoraat aandacht te vragen voor methodologie van praktijkgericht onderzoek.
  3. Het derde project is COST Action CA16226 “Indoor living space improvement: Smart Habitat for the Elderly”. In deze actie wordt nader ingegaan op woonomgevingen voor ouderen in de breedste zin.

Meer informatie

COST biedt netwerkmogelijkheden voor onderzoekers en innovators om Europa's capaciteit bij het aanpakken van wetenschappelijke, technologische en maatschappelijke vraagstukken te versterken. 

Er zijn drie strategische prioriteiten: Het bevorderen en verspreiden van excellentie, het stimuleren van interdisciplinair onderzoek voor baanbrekende wetenschap en het in hun kracht zetten en behouden van jonge onderzoekers en innovators. COST voert zijn missie uit door het financieren van bottom-up, op excellentie gerichte, open en inclusieve netwerken voor vreedzame doeleinden op alle gebieden van wetenschap en techniek. 

What are COST Actions?