Hbo-studenten van de opleidingen Huidtherapie en Verpleegkunde worden opgeleid om aandoeningen van de huid te behandelen, maar tijdens het onderwijs oefenen zij op medestudenten met veelal een gezonde huid zonder aandoening. Zodoende oefenen studenten de handeling, maar zonder de patiëntkenmerken die ze in de praktijk gaan tegenkomen. Het project van simulatie-sleeves maakt een realistische oefensituatie mogelijk. 

In onze veranderende samenleving neemt de diversiteit in huidtypen, zoals huidkleur, elasticiteit en hydratatie toe. Een van de vragen waar de studenten zich mee bezighouden is: wat maakt dat aandoeningen anders tot uiting komen en verschillende behandelingen vereisen? Momenteel lukt het nog onvoldoende om deze vraag met realistische oefensituaties te beantwoorden. Voor de latere beroepspraktijk van de studenten is het daarom essentieel dat zij binnen het onderwijs oefenen met de uiteenlopende patiëntkenmerken. 

Sleeves maken onderwijs leuker en uitdagender 

Simuleren van authentieke situaties tijdens het onderwijs ligt voor de hand, maar oefenmaterialen zijn vaak niet representatief voor de praktijk. Dit project richt zich op het ontwikkelen van simulatie-sleeves met oedeem bij diverse huidtypen. De sleeves kunnen over een gezond lichaamsdeel aangetrokken worden, om zo representatieve oefensituaties te simuleren tijdens het vaardigheidsonderwijs.  

Met deze oplossing is het mogelijk om ook bij gezonde medestudenten een aandoening bij diverse huidtypen te simuleren. Een eerste prototype simulatie-sleeve met oedeem werd voor de pilot ontwikkeld en laat zien dat studenten anders handelen. Ook geven studenten aan dat het oefenen leuker en uitdagender is.  

Onderzoek 

In dit door NRO gesubsidieerde Teaching-Comeniusproject wordt een zorgvuldig ontwikkelproces ingericht, zodat de nieuw te ontwikkelen materialen een goede representatie worden van de diversiteit aan patiëntkenmerken. In samenwerking met patiënten, studenten, docenten en experts, worden minimaal tien simulatie-sleeves ontwikkeld met oedeem met verschillende huidtypen en klinische patiëntkenmerken (zoals wonden en littekens). 

Duur 

Dit project start in het voorjaar van 2024 en loopt tot het najaar van 2025.  

Samenwerking 

Er vindt een samenwerking plaats tussen de opleidingen HBO-Verpleegkunde, Huidtherapie en het lectoraat Relationele Zorg. We streven naar het voortzetten van een vergaande samenwerking met de opleiding Industrieel Product Ontwerpen en Grime aan het ROC. 

Team 

Lectoraat Relationele zorg: 

Lectoraat Urban Ageing: 

  • Jeroen Dikken 

Opleiding Huidtherapie: 

  • Mariëlle de Waal