In het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houden onderzoekers zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze ontwikkelen tools en methoden voor de evaluatie en beoordeling van deze vraagstukken. Daarbij baseren zij zich op businessmodellen, technische en economische haalbaarheidsstudies en opschalingsmogelijkheden. Ze geven praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van duurzame experimenten binnen het mobiliteitsdomein.

In het SUMMAlab participeren steden, kennisinstellingen en bedrijven in de regio’s van Amsterdam, Den Haag, Delft en Rotterdam die met elkaar expertise opdoen en delen. De participatie van meerdere steden maakt opschaling op een maatschappelijke verantwoorde manier makkelijker.

Nederland verstedelijkt. In alle vervoersmodaliteiten zien we een toenemende congestie. Deze factoren leiden ertoe, dat steden steeds meer experimenteren met innovatieve oplossingen. Deze hebben als doel om meer personen en goederen te vervoeren met minder vervoersmiddelen, lagere emissies en een geringer beslag op ruimte.  
In het SUMMAlab – een netwerk van middelgrote en grote steden, metropoolregio's, provincies, private partners, kennisinstellingen, bedrijven en bewonersorganisaties – vindt dit soort experimenten plaats. Het lab faciliteert het leerproces tussen de regio’s. De samenwerking versnelt de opschaling van veelbelovende concepten, doordat meerdere steden of regio's aan vergelijkbare oplossingen werken. 

Experimenteel onderzoek

Alle mobiliteits- en logistieke concepten die zich richten op duurzame en leefbare bereikbaarheid passen binnen het SUMMAlab. Om in een regio de doelstellingen voor duurzame mobiliteit en een leefbare stad te halen, is het vaak nodig om een combinatie van maatregelen in samenhang in te zetten. Binnen het SUMMAlab onderscheiden we op hoofdlijnen 3 categorieën experimenten:

 • Last mile’-oplossingen

  Hoe houd je de laatste kilometer van de distributie betaalbaar, werkbaar en duurzaam? Het SUMMAlab onderzoekt de mogelijkheden van automatische shuttles en mobiele robots voor personen en goederen, van deelfietssystemen en van micromobiliteit.  

 • Deur-tot-deur-oplossingen

  Welke deur-tot-deur-oplossingen komen in zicht in relatie tot een duurzame en leefbare bereikbaarheid? Het lab onderzoekt in dit kader de mogelijkheden van auto’s en ritten delen, van carpooling en van Mobility/Transport as a Service (M/TaaS). In de laatstgenoemde optie kunnen gebruikers via een gezamenlijk digitaal kanaal meerdere soorten mobiliteitsdiensten plannen, boeken en betalen. In deze vorm van mobiliteit staat niet het bezit centraal maar de aangeboden dienst.

 • Stedelijke gebouwde infrastructuur
  Ook op het gebied van de stedelijke gebouwde infrastructuur doet het SUMMAlab experimenteel onderzoeken. Dat betreft parkeervoorzieningen, laad-loslocaties, regulering en tarifering van parkeren en toegangsbeperking voor specifieke voertuigtypen. 

Smart Mobility

In het kader van het SUMMAlab ontwikkelt en evalueert het lectoraat Smart Sensor Systems een tool voor autonoom rijden op basis van sensortechnologie. Deze bestaat uit een modulair sensorplatform en AI-technieken (navigatie, mapping en objectherkenning).

Ook werkt dit lectoraat aan een interface met Urban Mobility Observatory. een uitgebreid systeem van sensoren en ICT-infrastructuur dat als doel heeft om mobiliteit en verplaatsingsgedrag te observeren en data uit verschillende typen metingen (camera's, mobiele telefoon, enquêtes) te combineren. Met deze interface wil het lectoraat Smart Sensor Systems experimenten ondersteunen op het gebied van (autonome) voertuigen en infrastructuur. Het werk draagt bij aan de lijn Smart Mobility van het lectoraat en het kenniscentrum.

Team 

Het onderzoeksteam van het SUMMAlab bestaat uit de volgende personen:

 • Rufus Fraanje
  Rufus Fraanje is projectleider van het SUMMAlab en hoofddocent bij de opleiding Mechatronica binnen de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving (TIS). Hij is tevens onderzoeker mechatronica bij het lectoraat Smart Sensor Systems. E-mail: P.R.Fraanje@hhs.nl
 • John Bolte
  John Bolte is leading lector van het kenniscentrum Digital Operations & Finance. Hij is daarnaast als lector Smart Sensor Systems verbonden aan de faculteit TIS.

Beoogde duur van het project

Het project SUMMAlab is op 1 oktober 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 1 januari 2024.

Samenwerking

Binnen De Haagse Hogeschool werkt het SUMMAlab nauw samen met:

 • de faculteit Technologie, Innovatie en Samenleving;
 • de minor Robotics and Vision Design van de opleiding Mechatronica;
 • de minor Embedded Systems van de opleiding Elektrotechniek;
 • de opleiding Ruimtelijke ontwikkeling.

De onderzoekspartners buiten de hogeschool zijn:

 • TU Delft (overall leader)
 • Gemeente Delft
 • TNO
 • AMS
 • Gemeente Den Haag
 • TNO-ECN
 • CROW
 • ICIS
 • Universiteit Maastricht
 • Future Mobility Network
 • MRA
 • We-all-wheel
 • Gemeente Rotterdam
 • Platform 31

 

 

Financiering

Dit project wordt gefinancierd door NWO Living Labs.

Media

www.summalab.nl  
www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/14/31814.html

drie jongens die een test uitvoeren met een kleine auto

Renault Twizy-testsysteem voor het implementeren en evalueren van sensoren en AI-technologie voor zelfrijdende voertuigen.

2D- en 3D-mapping op basis van een gesimuleerde 3D-omgeving met de Renault Twizy die rijdt in de noordwesthoek van de TU Delft campus met onder andere het gebouw van De Haagse Hogeschool.