Nepnieuws of fake news bestaat al sinds mensenheugenis. De verspreiding ervan gaat razendsnel sinds de opkomst van social media. Iedereen kan content plaatsen en de grenzen tussen nieuws, nepnieuws en advertenties vervaagt. Het wordt steeds moeilijker om ze van elkaar te onderscheiden en een gefundeerde mening te vormen. Vooral jongeren voor jongeren die opgegroeid zijn met internet. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling werkt mee aan een internationaal onderzoek dat jongeren helpt nepnieuws te herkennen.

Het lectoraat werkt mee aan het mediawijsheidproject SMILES. Dit project brengt enkele Belgische, Nederlandse en Spaanse bibliotheken, mediawijsheidsorganisaties en onderzoeksinstituten samen om een vernieuwende aanpak van de verspreiding van nepnieuws (desinformatie) te ontwikkelen en te testen. Het SMILES-team zal innovatieve educatieve benaderingen door leerkrachten en bibliothecarissen testen in de vorm van nepnieuwsinterventies op middelbare scholen, en hiervan de effectiviteit meten.

Workshops middelbare scholen

Het team hanteert een 'train de trainer'-aanpak, waarbij leerkrachten en bibliothecarissen worden uitgerust met de nodige kennis, vaardigheden en materialen om workshops te geven aan leerlingen van 12-15 jaar. Concreet zullen 60 leerkrachten en bibliothecarissen een opleiding ontvangen in het organiseren van 'nepnieuws'-workshops voor jongeren. Deze workshops worden dan gehouden in middelbare scholen in België, Nederland en Spanje voor 600 jongeren.

Resultaten

Het project levert 3 resultaten op:

  1. een baseline-studie die rapporteert over verschillende onderwijsbenaderingen in Europa;
  2. een trainingsprogramma om het veilige en verantwoorde gebruik van digitale media-instrumenten te bevorderen
  3. een rapport over de effectiviteit van de SMILES-aanpak.

Financiering

SMILES wordt financieel ondersteund door het Erasmus+-programma van de Europese Commissie.

Meer informatie