De veranderingen en diversiteit in grote Europese steden neemt toe. De roep om meer sociale cohesie is dan ook groot. Zorgen dat er een onderlinge samenhang en verbondenheid is, is van groot belang voor stabiliteit, veiligheid en solidariteit in steden. Sport kan daarbij een grote rol spelen: sport verbindt en brengt mensen elkaar ongeacht hun achtergrond. Het lectoraat Impact of Sport neemt deel in het Europese Sport and Social Cohesion Lab (SSCL) om te onderzoeken hoe sport op een positieve manier bijdraagt aan sociale cohesie. 

Het Sport and Social Cohesion Lab bestaat uit vier ‘living labs’ waar tegelijk onderzoek en innovatie plaatsvinden. Onderzoekers, professionals en eindgebruikers werken samen en co-creëren in de dagelijkse praktijk nieuwe kennis en praktische oplossingen met sport. 

Onderzoek

Het onderzoek richt zich op het beantwoorden van de volgende vragen:

  1. Welke processen leiden tot sociale cohesie in verschillende sportprogramma’s in wijken van vier Europese steden (Den Haag, Keulen, Dublin, Praag)?
  2. Welke methoden en instrumenten ondersteunen professionals in het ontwikkelen en meetbaar maken van processen die bijdragen aan sociale cohesie door sport?
  3. Hoe kan de nieuwe kennis over het inzetten van sport om meer sociale cohesie te krijgen in grote steden, het best verspreid worden?

Dit project levert uiteindelijk een toolkit op met daarin ‘best practices’ en handvatten voor professionals om effectieve (sport)activiteiten te realiseren.

Organisatie SSCL

Het lectoraat voert het onderzoek uit in een consortium van non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en universiteiten uit Duitsland, Ierland en Tjechië. De German Sports University uit Keulen coördineert het project dat gefinancierd wordt vanuit het EU Erasmus+ programma.

Meer informatie

Duur

Het project is gestart in maart 2021 en begin 2024 afgerond.

Resultaat

Onder leiding van de Deutsche Sport Hochschule hebben wij onze living-lab ervaringen uit Nederland gecombineerd met ervaringen uit Ierland, Tjechie en Duitsland. Op basis van deze ervaringen is een toolkit ontworpen, waarin alle nieuwste onderzoeksresultaten verwerkt zijn. Bezoek de toolkit hier.

Contact

Koen Breedveld
06 -28 33 40 42
k.breedveld@hhs.nl