In dit project wordt onderzoek gedaan naar de 21st century skills van de social media architect. Dat is een aansprekend nieuw beroep, dat cross-overs kent tussen onder meer communicatie en IT & Design. Dit onderzoek beoogt een realistisch beroepsbeeld neer te zetten door de 21st century skills te koppelen aan actuele beroepshandelingen en -producten om potentieel geïnteresseerde scholieren, studenten en professionals daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en een gefundeerde keuze te bevorderen.

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de 21st century skills van de social media architect. Dat is een aansprekend nieuw beroep, dat cross-overs kent tussen onder meer communicatie en IT & Design. Dit onderzoek beoogt een realistisch beroepsbeeld neer te zetten door de 21st century skills te koppelen aan actuele beroepshandelingen en -producten om potentieel geïnteresseerde scholieren, studenten en professionals daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en een gefundeerde keuze te bevorderen.

Praktijkpartners in dit Kiem project zijn: Technasium Maris Belgisch Park en Communicatiebureau RauwCC

Dit project (dat tot juli 2019 loopt) bouwt voort op eerder gezamenlijk onderzoek van De Haagse Hogeschool en Hogeschool InHolland, nl.: Werk verandert. 21st century skills in de praktijk.

Er is bovendien een parallelle aanvraag gehonoreerd waarin het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling partner is en Inholland penvoerder. Hier gaat het om: 21st century skills van (persoonlijk) begeleiders in de zorg. Praktijkparrtners in dat project zijn: DaVinci college en Pameijer.

Meer informatie over de Kiemprojecten: dr. Ellen Sjoer, Lector Duurzame Talentontwikkeling, De Haagse Hogeschool, 06-49690191,  e.sjoer@hhs.nl

De regeling KIEM-hbo stimuleert samenwerking tussen het mkb, de publieke sector en hogescholen gericht op het ontwikkelen van nieuwe methoden, technieken en het realiseren van nieuwe producten en diensten. De regeling KIEM-hbo staat open voor aanvragen die aansluiten op de innovatieagenda’s van de topsectoren of onderwerpen op het gebied van 21st Century Skills of Circulaire Economie