Start (V)aardig is een onderzoek naar de beweegvaardigheid van kleuters. Wie namelijk op jonge leeftijd goed leert bewegen en daar plezier in heeft, ontwikkelt vaak een actieve leefstijl. Beweegprofessionals, waaronder buurtsportcoaches, kunnen een belangrijke rol spelen in het efficiënt en effectief stimuleren van de beweegvaardigheid van kleuters. Maar in het werken met deze leeftijdsgroep kunnen zij extra kennis gebruiken. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving ontwikkelt samen met 10 organisaties uit de sport- en beweegsector een toolbox.

Met het Nationale Sportakkoord hebben buurtsportcoaches en andere beweegprofessionals een grotere verantwoordelijkheid gekregen om de beweegvaardigheid van kinderen te verbeteren. Dit is hard nodig, want de bewegingsarmoede en slechtere motoriek onder kinderen neemt toe.

Buurtsportcoaches werken op dit moment als uitvoerder van sport- en beweegaanbod, maar ook als regisseur of verbinder tussen de sport- en beweegaanbieders op school, in de wijk, bij de sportvereniging en bij de kinderopvang. Zij hebben aangegeven meer expertise te willen hebben op het gebied van 4-6 jarige kinderen.

Toolbox voor beweegvaardigheid

De vragen die buurtsportcoaches hebben, zijn het uitgangspunt voor het doel van het onderzoek Start(V)aardig. Dat is namelijk de ontwikkeling van een toolkit met bouwstenen en tools voor de buurtsportcoach ter bevordering van de beweegvaardigheid van kleuters. Met deze toolkit kunnen beweegprofessionals, zoals buurtsportcoaches, de beweegvaardigheid en het beweegplezier van kleuters vergroten.

Onderzoek

We brengen in kaart welke factoren van invloed zijn op de beweegvaardigheid van kleuters. Daarbij stellen we een profiel op van minder beweegvaardige kinderen. De kennis die we opdoen, vertalen we naar praktische handvatten voor in de toolbox. Ook zorgen we dat de nieuwe kennis beschikbaar komt om in het onderwijs van gerelateerde mbo- en hbo-opleidingen te gebruiken.

Samenwerking in consortium

Onder leiding van De Haagse Hogeschool voeren 10 organisaties uit de sport- en beweegsector dit onderzoek uit. Samen vormen zij een consortium dat gefinancierd wordt door Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. 

Naast De Haagse Hogeschool zijn de volgende organisaties partner in het consortium: 

Daarnaast zijn nog eens 11 organisaties op het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs betrokken bij ‘Start (V)aardig’.

Duur

Dit project loopt van 2019 tot 2023.

Meer informatie

Contact

Sanne de Vries 06 – 46 87 68 52
s.i.devries@hhs.nl

Team

  • Pim Koolwijk
  • Joris Hoeboer
  • Annemarie de Witte