Voor mensen met een beperking is bewegen belangrijk voor zowel hun fysieke als hun mentale gezondheid. Bovendien kunnen zij door te sporten en te bewegen actief meedoen in de samenleving. Maar voor hen komt daar meer bij kijken dan even de sportschool binnengaan of het zwembad induiken. Het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport doet onderzoek om bewegen en sporten voor mensen met een fysieke beperking makkelijker te maken.

Het onderzoek is gericht op mensen uit Den Haag en omgeving met een motorische beperking of een chronische aandoening. Onderzoekers kijken niet alleen naar welke hulpmiddelen deze mensen nodig hebben, maar ook naar hoe deze mensen het best begeleid kunnen worden.

Het onderzoek bestaat uit 4 deelprojecten.

Beweegloket 

De beweegconsulenten van het beweegloket geven persoonlijk advies over geschikte of mogelijke beweeg- of sportactiviteiten aan mensen met:
• overgewicht;
• een auditieve of visuele beperking;
• een motorische beperking;
• een verstandelijke beperking;
• een psychosociale beperking;
• een beperking door een chronische aandoening.

Mensen met een van deze beperkingen of aandoeningen kunnen een afspraak maken bij een beweegconsulent van het beweegloket dat gehuisvest is in de Sportcampus Zuiderpark. Het lectoraat ondersteunt het beweegloket onder andere door bij te houden hoeveel mensen er welke adviezen krijgen. Ook is ondersteuning mogelijk in de vorm van het project ‘Friends for Sports’.

Het beweegloket is een samenwerkingsproject van de Gemeente Den HaagKenniscentrum Sport & Bewegen, De Haagse Hogeschool, Basalt RevalidatieROC Mondriaan en Stichting MEE

Friends for Sports

‘Friends for Sports’ is een beproefd concept waarbij een student zich inzet als maatje voor studenten van De Haagse met een studiebeperking en/of jongeren tussen de 10 en 24 jaar met een revalidatiediagnose. Het project is gericht op het bevorderen van de sociale participatie en de begeleiding naar een geschikte beweeg- of sportactiviteit. 

Mobilitheek

De Mobilitheek is een uitleenservice van beweeg- en sporthulpmiddelen voor mensen met een beperking in Den Haag. Het is een ‘bibliotheek’ die een selectie van veelgebruikt en actueel aanbod van mobiliteits- of sporthulpmiddelen voor iedereen zichtbaar en toegankelijk maakt. Mensen kunnen zich hier laagdrempelig en vrijblijvend oriënteren, zelf ervaren, vragen stellen en advies op maat krijgen over bijvoorbeeld wet- en regelgeving, procedures en leveranciers. De Mobilitheek is gevestigd in de Sportcampus Zuiderpark.

De Mobilitheek is een pilot en een samenwerkingsproject van de Gemeente Den Haaghet Kenniscentrum Sport & BewegenBasalt RevalidatieStichting Voorall en De Haagse. 

Sporttech Poli 

In de nog op te richten Sporttech Poli zijn mensen met een fysieke beperking welkom tijdens een speciaal spreekuur of consult. Er kunnen dan specifieke individuele aanpassingen en voorzieningen gemaakt worden om bewegen en sport voor hen mogelijk te maken.