Hoe kunnen we de stem van de student -en daarmee de ontwikkeling van de student en de hogeschool- versterken? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Student Voice, waarvoor het lectoraat Wereldburgerschap een Comeniusbeurs heeft aangevraagd.

Het is het recht van iedere student zijn mening te geven, gehoord te worden en mee te beslissen, zeker over zaken die hem of haar aangaan. Dat maakt het onderwijs effectiever en betekenisvoller. Daarom onderzoekt het lectoraat Wereldburgerschap op welke manier en in hoeverre studenten zich gehoord en gezien voelem binnen De Haagse Hogeschool. Daarbij wordt onder andere gekeken naar belemmerende en bevorderende factoren voor ‘student voice’ zodat deze binnen De Haagse versterkt kan worden. 

Rapportcijfer 6 

Uit een eerste vooronderzoek door associate lector Wereldburgerschap Carien Verhoeff, blijkt dat studenten aan De Haagse ‘student voice’ voldoende waarderen, maar vinden dat het nog (veel) beter kan. Zij geven het een rapportcijfer 6. Studenten voelen zich wel welkom bij De Haagse, maar niet (altijd) gehoord. Zij geven aan behoefte te hebben aan betrokkenheid, bij hun studie, de hogeschool én het ontwerp en uitvoering van onderwijs en onderzoek. 

Quick wins

Het vooronderzoek levert enkele quick wins op, zoals het terugkoppelen van resultaten van evaluaties en het duidelijk maken wat er met de input van studenten wordt gedaan. Voor een vervolgonderzoek wil Carien samen met Laurence Guérin (lector Wereldburgerschap) onderzoeken op welke wijze een collaboratieve leadership partnership op klas-, curriculum- en managementniveau ‘student voice’ kan versterken. Het lectoraat werkt hierbij samen met andere partners in het beroepenveld en universiteiten. 

Meer informatie

Carien Verhoeff

Carien Verhoeff

Associate Lector

Go to Carien Verhoeff

Carien Verhoeff

Associate Lector

Ze doet onderzoek naar de verankering van wereldburgerschap in het onderwijs. Wereldburgerschap is echter complex en controversieel en kent in het onderwijs verschillende verschijningsvormen.

Go to Carien Verhoeff
Laurence Guerin

dr. Laurence Guérin

Leading Lector Kenniscentrum en Lector Wereldburgerschap

Go to dr. Laurence Guérin

dr. Laurence Guérin

Leading Lector Kenniscentrum en Lector Wereldburgerschap

Laurence Guérin is gepromoveerd op burgerschapsvorming en het vertalen van een visie op burgerschap in didactische principes en in leermateriaal. 

Go to dr. Laurence Guérin