Het lectoraat heeft gewerkt aan het verder uitbouwen van toegepast wetenschappelijk onderzoek binnen de oncologische zorg, waarbij de focus verschuift naar de toepassing van technologie. De studenten die stage hebben gelopen, hebben kennis kunnen nemen van het oncologische zorg domein en zijn in de gelegenheid gesteld om onderzoek te doen en te komen tot projecten die ook hebben geleid tot daadwerkelijke implementering van techniek en zorgproducten.

Bekijk Studentenprojecten Lectoraat Oncologische zorg 2017-2019 (pdf)