Afbeelding: doe-meer-met-studiedata.nl
 

Door het analyseren van studiedata biedt het lectoraat Learning Technology & Analytics inzichten die kunnen leiden tot verbeteringen op het gebied van beleid, kwaliteit en onderwijs. Welke analyses zijn nuttig om te maken? En hoe doe je dat veilig?

De Haagse Hogeschool heeft de ambitie om veilig en betrouwbaar studiedata te benutten ten gunste van alle studenten en medewerkers. Om dat te bereiken hebben we een centraal team opgericht om de hogeschool te voorzien van actiegerichte inzichten, analyses, rapportages en gevalideerde data over onderwijs en studenten.

Doel van het project

Hiermee kunnen we input leveren voor beleidsvorming, voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en ondersteuning en voor onderzoek. Deze diensten leveren we op maat voor studenten, docenten, studieloopbaanbegeleiders, management, onderzoekers én (beleids)medewerkers.

Deze doelgroepen stimuleren we hiermee tot het (verder) benutten van studiedata voor interventies zoals verbetering van curricula en de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook voor inzichten voor docententeams over hun onderwijs en de studenten die dat volgen of beter inzicht in het succes van studenten en welke adviezen of interventies daarvoor nuttig zijn per student. Het maakt gerichte ontwikkeling van onderwijsbeleid op basis van aangetoonde gegevens mogelijk.

Onderzoek

De informatie wordt beschikbaar gesteld op een veilige en betrouwbare manier, die recht doet aan ethische en privacyaspecten. Er zijn drie werksporen ingericht:

  1. Een werkspoor waarin de randvoorwaarden voor het benutten van studiedata worden gecreëerd.
  2. Een werkspoor dat zich richt op de inhoudelijke doorontwikkeling van analyses en rapportages én het gebruik hiervan door verschillende doelgroepen.
  3. Een werkspoor dat zich richt op het uitvoeren van experimenten & interventies.

De methode van het team is overgenomen van de Vrije Universiteit van VU Analytics.

Team

Anne Rosier, projectleider Studiedata

Advies: Theo Bakker, lector Learning Technology & Analytics

Contact

Ben je geïnteresseerd in de uitkomsten van dit onderzoek of zou je als opleiding deel willen nemen? Neem dan contact op met het projectteam, De Haagse Hogeschool Analytics, hhs-analytics@hhs.nl.

Ben je benieuwd naar de aan de VU ontwikkelde methode? Neem dan contact op met de lector, Theo Bakker, t.c.bakker@hhs.nl.