Samenwerking tussen ondernemers en kunstenaars lijkt het recept om te komen tot een nieuwe economie. Een economie die ‘volhoudbaar’ is, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam. De zakelijke kwaliteiten van ondernemers en de kwaliteit van kunstenaars om buiten de bestaande systemen te denken, zouden elkaar in theorie aanvullen en impactvolle initiatieven kunnen opleveren. Toch blijkt in de praktijk dat de samenwerking vaak lastig is. Tussenpersonen, zogenoemde innovatiebrokers, kunnen deze werelden bij elkaar brengen en projecten in goede banen leiden. Lectoraat Change Management onderzoekt welke kennis en competenties dat van hen vraagt.

Uit voorstudie blijkt dat er veel verschillende innovatiebrokers zijn, maar dat de kern van hun praktijk wel altijd draait om het effectief bij elkaar brengen van verschillende sferen. Verschillende innovatiesferen brengen hun eigen taal, kennis, netwerken, prioriteiten en belangen in. De taak van de innovatiebroker is om vorm te geven aan de realisatie van de gezochte synergie tussen deze sferen.

Verwachte resultaten

In het onderzoek ontwikkelt het team voor en met de stakeholders een Brokers Kenniscanvas. Dit internationaal georiënteerde canvas beschrijft tegen welke vraagstukken men aanloopt in samenwerkingsverbanden tussen kunstenaars en ondernemers en hoe de innovatiebrokers die vraagstukken productief kunnen maken.

Het team vult het canvas tijdens het onderzoek met hun vorderingen, maar ook met tools, methoden en interventies die zij ontwikkelen om samenwerkingen tussen ondernemers en kunstenaars te managen.

Samenwerkingspartners

Beoogde duur van het project

September 2021 tot december 2023

Betrokken opleidingen

Minor Artful Business Creations waar studenten leren artistically-informed oplossingen te bedenken voor innovatievraagstukken.

Financiering

Dit project wordt gefinancierd met een RAAK-mkb subsidie.

Media

Artikel RAAK-mkb financiering toegekend aan het lectoraat Change Management’

Projectleider

Jacco van Uden, lector Change Management, j.c.vanuden@hhs.nl

Team van HHS

  • Dr. Kim Caarls, onderzoeker
  • Dr. Jacco van Uden, lector