Het Technologisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid is een samenwerkingsverband van De Haagse Hogeschool (Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport), TU Delft, VU (Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen), Basalt en InnoSportNL.

Prestatieverbetering door innovatie

Prestatieverbetering door innovatie in bewegingsondersteuning: dat is de missie van het Technologisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid. Een plek waar excellente kennis van de diverse disciplines samenkomen. Naast het ontwikkelen van kennis, wordt kennis ook toegepast om sportprestaties van individuele sporters te verbeteren met de nadruk op bewegingsondersteuning. Het doel van het technologisch centrum is nationale, maar ook internationale erkenning verkrijgen door:

  • een combinatie van praktisch onderzoek en onderbouwend onderzoek
  • het leggen van een goede link met het bedrijfsleven 
  • een sterke verbinding tussen onderzoek, scholing en praktijk

Sport en maatschappelijke vraagstukken

Het onderzoek dat de Faculteit Gezondheid, Voeding & Sport van De Haagse Hogeschool uitvoert binnen het domein van Sport, Bewegen en Gezondheid, richt zich hoofdzakelijk op sportspecifieke vraagstukken, maar ook maatschappelijke onderwerpen komen aan bod.  Daarnaast geeft het technologisch centrum beleidsadvies voor organisaties en verenigingen. 

Bewegingsanalyse

Binnen het technologisch centrum kunnen (top)sporters, trainers en andere geïnteresseerden (inspanningsfysiologische) testen laten uitvoeren en advies krijgen op het gebied van bewegingsanalyse op de academie. Het onderzoek van het Technologisch Centrum richt zich daarbij op het verbeteren van het vermogen van (top) prestaties te leveren (leren en trainen) en het verbeteren van de optimale voorbereiding op wedstrijden (presteren).

Programmalijnen

Het Technologisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid hanteert 3 onderzoekslijnen:

  1. Innovatie van (top)prestatie producten
  2. Trainingsmethoden voor motorisch leren in de (aangepaste) sport voor zowel revalidatie als prestatieverhoging
  3. Mens - materiaal interactie in bewegingsondersteuning