Doel van het project is het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval en het vercommercialiseren van een toegankelijke productlijn met als primaire grondstof textielafval.

Herwaarderen van textielafval

In Nederland wordt jaarlijks zo’n 305 kiloton textiel afgedankt. Hoogwaardige toepassingen voor textiel recycling zijn schaars. Niet her-draagbaar textiel wordt versneden tot poetslappen of vervezeld tot bijvoorbeeld vilt voor geluidsisolatie of vulmateriaal.

Slechts 1% van onze kleding bestaat uit gerecycled textiel, de ambitie is dat in 2030 50% van geproduceerde (textiel)producten van gerecycled materiaal zijn gemaakt. Hiervoor is een verdienmodel nodig waarin vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd.

Textielsorteerders geven aan dat het huidige verdienmodel voor afgedankt textiel niet functioneert. Een van de problemen, naast technische, is de kleine vraag naar gerecycled textiel omdat het met een imago probleem kampt: het is niet ‘mooi’ genoeg voor hoogwaardige toepassingen en/of de meerprijs niet waard.

Trashure heeft een tweeledig doel: het vergroten van bewustzijn aangaande textielconsumptie en het herwaarderen van textielafval, alsmede het vercommercialiseren van een toegankelijke productlijn met als primaire grondstof textielafval.

Circulair textiel

De textiel afvalberg groeit gestaag; aan de ene kant wordt er meer geproduceerd, geconsumeerd enafgedankt, aan de andere kant wordt er niet genoeg hergebruikt.

Hoewel de toevoer van textielafval groeit, blijven gezonde verdienmodellen voor de verwerking van textielafval achter. De vraag naar gerecycled textiel is gering.

In Trashure doet De Haagse Hogeschool in samenwerking met twee mkb-bedrijven onderzoek naar innovatieve en financieel gezonde businessmodellen voor het bereiken van ‘mainstream’ doelgroepen met producten van textielafval.

Consortiumpartner i-did is een sociale onderneming die van gerecycled textiel producten maakt met als doel een zo groot mogelijk maatschappelijk bewustzijn creëren aangaande textielconsumptie.

De particuliere afzetmarkt voor de producten is klein, omdat ze geen aansluiting vinden bij een groot publiek. In Trashure wordt verkend hoe een groot ‘mainstream’ publiek bereikt kan worden met producten van textielafval en welke rol design hierin kan spelen. Om deze reden wordt een samenwerking opgezet met duurzame couture ontwerper Ronald van der Kemp (RVDK).

Het beoogde resultaat is een duurzaam verdienmodel voor Trashure waarin de rol van design voor de vercommercialisering en brede acceptatie van circulair textiel centraal staat. De intentie achter de samenwerking is om als voorbeeld functie te fungeren van hoe circulair textiel vercommercialiseerd kan worden.

In de media

Hoe celebs als Gwen Stefani Nederlandse mode van gerecycled vilt dragen  
op www. change.inc, 7 maart 2024

Betrokken onderzoekers

 • Kim Poldner
 • Mark Li Fo Sjoe
 • Jochem Vreeke

Start- en einddatum project

1 oktober 2021 – dec. 2024

Betrokken opleidingen en/of minoren

 • Faculteit Business, Finance & Marketing
 • Kenniscentrum Mission Zero

Financiering

KIEM GoCI subsidie

Partners

Uitvoerende partners

 • i-did
 • Ronald van der Kemp (RVDK)

Overige partners

 • Sympany
 • Gemeente Den Haag
 • Ministerie van I&W
 • Het Groene Brein
 • Hogeschool Rotterdam

Meer informatie

k.a.poldner@hhs.nl