Zorg voor mensen

De wereld van zorgprofessionals (in opleiding) is geladen met veel protocollen. Dit zorgt voor een uitdaging om van mens tot mens nabijheid te zoeken. Want hoe verkeer je samen met de patiënt in het veld van ‘niet‐weten’ en bouw je een menselijke relatie op? Er moet ruimte zijn om samen plek te geven aan verdriet en rouw. Een voormalig patiënt kan dat goed verwoorden: “Juist de momenten waarop ik door zorgprofessionals werd ontmoet in mijn complete mens‐zijn, dus niet enkel als patiënt, waren voor mij bijzonder troostrijk”. 

Leren van ervaringen

Om zorgprofessionals beter rond het thema troost en de ondersteuning van emoties te kunnen opleiden, is het belangrijk om hen te inspireren. Dit wordt gedaan in het project Troostwijs. In dit project worden troostrijke ervaringen uit het leven van ouderen, waar de zorgprofessional (al dan niet bewust) een bijdrage aan heeft geleverd, verzameld en op verschillende manieren gedeeld met (toekomstige) zorgprofessionals.

Het onderzoek

Ouderen nemen in dit project een bijzondere rol in als bron van wijsheid. Wat kunnen zij, met hun levenservaring, ons vertellen over troost? Hoe kunnen wij leren van de troostrijke verhalen die zij met zich meedragen? Ouderen met verschillende profielen zullen door studenten van beide verpleegkundeopleidingen geïnterviewd worden. 

Het intermenselijk contact tussen zorgvragers en zorgverleners kent twee richtingen. Daarom worden ook zorgverleners geïnterviewd. Studenten zullen de zorgverleners interviewen over hun ervaringen rond troost, maar ook wat ze denken nodig te hebben om troost te kunnen bieden in de praktijk. 

Eindproducten

De projectduur is 1,5 jaar. Medio 2025 worden een aantal eindproducten opgeleverd: een publicatie van opgehaalde narratieven, een onderwijstoolkit en een symposium rond het onderwerp. Updates hierover worden op deze projectpagina gedeeld.

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt door het lectoraat Relationele Zorg van De Haagse Hogeschool, de opleidingen Verpleegkunde van het ROC Mondriaan (mbo) en De Haagse Hogeschool (hbo), het HagaZiekenhuis, Dasein, stichting OMAZ en de Lukas kerk Den Haag. Het project is gesubsidieerd door BAVO Stichting Heemstede.

Team