Tijdens een revalidatietraject is het belangrijk om revalidanten te ondersteunen bij een gezondere leefstijl. Binnen een revalidatiekliniek kan de verpleegkunde hier een belangrijke rol in spelen, omdat zij 24 uur per dag zicht hebben op de revalidant en regelmatig contact hebben met familie en naasten. Er mist echter informatie over hoe de rol van de verpleegkundigen eruit moet zien en wat zij nodig hebben om deze rol uit te kunnen voeren.

Huidige situatie

Voor de start van het onderzoek is eerst de huidige situatie in kaart gebracht, zodat de rol van de verpleegkundigen bij het ondersteunen van een gezonde leefstijl duidelijk werd. Er is gekeken naar het beweeggedrag van de revalidanten, het onderwijs van de verpleegkundigen en de percepties van de verpleegkundigen op hun eigen rol.

Beweeggedrag

Tijdens een (reeds verschenen) studie zijn vele verschillende beweegpatronen waargenomen. Dit liet zien dat niet enkel de hoeveelheid bewegingen, maar ook de context belangrijk is. Denk daarbij aan het wie, waar en wanneer. Als dit wordt geobserveerd, kan per revalidant individuele ondersteuning geboden worden voor een actieve leefstijl. Dit helpt om het beweeggedrag te verbeteren.

Onderwijs

Tijdens de studie is gekeken naar de opbouw van verpleegkunde opleidingen op mbo- en hbo-niveau. Aan de hand van een theoretische analyse en een vragenlijst die is uitgezet onder docenten verpleegkunde, is gekeken hoe de opleidingen zijn opgebouwd.

Percepties

Middels focusgroepen is data verzameld die de percepties op de rol van verpleegkundigen inzichtelijk maakt. Er is onderzocht hoe de verpleegkundigen naar hun huidige en toekomstige rol kijken in het ondersteunen van een actieve leefstijl. Ook is onderzocht wat zij nodig denken te hebben om die rol uit te kunnen voeren. Daarnaast is in kaart gebracht hoe andere behandelaren hier tegenaan kijken voor meer inzicht in de rol van de verpleegkundigen binnen het multidisciplinaire team. 

Doel

Het doel van dit promotietraject is het ontwikkelen van een interventie voor de verpleegkunde, zodat zij hun rol kunnen versterken bij het ondersteunen van een gezondere leefstijl in de revalidatie.

Doelgroep

De doelgroep zijn de verpleegkundigen in de revalidatie.

Duur

Het promotietraject loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2026.

Team

  • Åsa Mennema (Basalt Revalidatie)
  • Jorit Meesters (HHs) 
  • Jeroen Dikken (HHs)
  • Lieke Hollander (HHs)
  • Janneke de Man - van Ginkel (LUMC)
  • Wilco Achterberg (LUMC)

Samenwerking

Voor dit project werkt De Haagse Hogeschool samen met Basalt Revalidatie en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Financiering

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van Basalt, wat is opgegaan in Stichting Basalt Fonds.

Meer informatie

Er is een wetenschappelijk artikel verschenen met daarin de resultaten van het onderzoek naar het beweeggedrag van revalidanten. Er zullen nog meer wetenschappelijke artikelen volgen die, op het moment van schrijven, nog niet zijn gepubliceerd.

Contact

Åsa Mennema (a.mennema@basaltrevalidatie.nl)