Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gerelateerde gezondheidsklachten. Het lab zet in op de ontwikkeling van duurzaam sociale en technologische innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een app welke het maken van gezonde voedingskeuzes en het voldoende bewegen stimuleert. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.

Doel

Meer aandacht voor gezondheid en preventie verlaagt de druk op ons zorgstelsel. Gezondheidsapps en andere digitale innovaties welke gezond eten en voldoende bewegen stimuleren, bereiken lang niet alle mensen met een verhoogd risico op levensstijl-gerelateerde klachten. Medical Delta Living Lab VIT for Life richt zich op deze doelgroep en tracht minder toegankelijke apps of ingewikkelde technologie gebruiksvriendelijker te maken. Daarnaast integreert het deze technologieën in het bredere interventie-aanbod van artsen en fysiotherapeuten.

Eindproduct/Beoogde resultaten

  • (Door)ontwikkeling, evaluatie en implementatie van doelgroep-specifieke zorgtechnologie
  • Aantoonbare verbetering van relevante gezondheidsdeterminanten
  • Aantoonbare vermindering van zorgconsumptie

Dit lab resulteert niet uitsluitend in een verbeterde vitaliteit en reductie in zorgkosten van jeugd en volwassenen in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, maar ook in technologische innovaties die vanuit de Delta verder in Nederland uitgerold kunnen worden.

Betrokken onderzoekers

John Bolte

Looptijd

01-05-20 tot 01-05-24

Financiering

Medical Delta Living Labs aanjaagfinanciering 2020

Partners

Kenniscentrum Health Innovation, De HHs, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam, Kinderfysiotherapie regio Westland, WMO-radar.

Meer informatie

https://www.medicaldelta.nl/living-labs-field-labs/medical-delta-living-lab-vit-for-lif