Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland en gaat over de aandacht die er in de zorg en in zorgopleidingen is voor waarneming en ervaring.

Dit is een concept dat niet alleen in de opleiding Verpleegkunde, maar ook in de verpleegkundige beroepspraktijk en in de organisatie van zorg van waarde kan zijn.

Volgens Tom Maasen is er niet altijd voldoende ruimte in het curriculum en bij docenten, om de perceptie, het waarnemen en het ervaren van en door studenten en verpleegkundigen te ontwikkelen. Dat dit wel degelijk belangrijk is, voelen de meesten ergens wel aan, alleen zijn we in de alledaagse onderwijspraktijk vooral bezig met het ontwikkelen van de kennis en de heersende standaarden. Het gevaar hiervan is dat verpleegkundigen het moeilijk vinden om zichzelf langdurig aan het vak te verbinden (met gevoel, met hoofd en hand, met engagement), met alle gevolgen van dien.

Onderzoeker

Tom Maassen, docentonderzoeker bij het lectoraat Change Management en docent bij de faculteit Management & Organisatie, T.T.M.Maassen@hhs.nl.

Beoogde duur van het project

Het onderzoek naar zorgesthetiek is in september 2019 gestart en zal naar verwachting lopen tot 31 december 2021

Externe partners

Alle zorginstellingen in de regio, waar studenten HBO-V stage lopen.