Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Lectoraat Fotonica

Hoe kunnen wij met fotonica bijdragen aan een duurzamer wereld?

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren, manipuleren en detecteren van licht en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelzijdige en belangrijke technologie die niet meer weg te denken is uit onze moderne wereld. Fotonica speelt een belangrijke rol in de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Doel van het lectoraat Fotonica, dat op 1 januari 2021 van start is gegaan, is dan ook om met toepassingsgericht fotonica-onderzoek bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Terugkijken intreerede lector Steven van den Berg
Over het lectoraat

Hoe kunnen we de rijpheid van gewassen meten? Hoe kunnen we materiaalgebruik voor producten minimaliseren? Wat is de kwaliteit van de lucht op een bepaalde plaats? Hoe kunnen we ziektes sneller diagnosticeren en effectiever behandelen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die samenhangen met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Fotonica speelt een belangrijk rol bij de aanpak van deze uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende LED-verlichting, zonnepanelen, snelle communicatie over glasvezelnetwerken, chirurgie met lasers en het gebruik van allerlei optische sensoren.

De missie van het lectoraat Fotonica is om een bijdrage te leveren aan een gezonde wereld en een duurzame economie door het toepasbaar maken van fotonicatechnologie in de praktijk. Ook draagt het lectoraat bij aan het opleiden van professionals op het gebied van fotonica, wat een voorwaarde is om de ambities van deze groeisector waar te kunnen maken.

Het fotonica-onderzoek richt zich op de toepassingsgebieden Hightech Industrie, Agri & Food, Energie & Klimaat,  Gezondheid en Mobiliteit. Digitale technologie speelt in de ontwikkeling van deze gebieden een grote rol, waarbij fotonica op grote schaal wordt ingezet voor het verkrijgen van digitale data.

Sleutelwoorden voor het onderzoek zijn spectroscopie, metrologie en afbeelding.  Het toepassen van optische sensoren, zoals spectrometers of glasvezel-gebaseerde sensoren, speelt hierbij een centrale rol. De lijfspreuk van de natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes ‘door meten tot weten’, aangevuld met ‘door weten tot handelen’, is dan ook een leidraad voor het lectoraat Fotonica.

Over de lector

dr. Steven van den Berg

Steven van den Berg studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden. In 2002 promoveerde hij, eveneens in Leiden, op onderzoek aan de dynamica van polymeer-gebaseerde lasers, waarbij o.a. gebruik gemaakt werd van ultrasnelle lasers. Aansluitend trad hij als research scientist in dienst bij VSL, het nationale metrologie-instituut van Nederland, waar hij in 2009 tot principal scientist werd benoemd. Gedreven door nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde én door vragen uit de markt richtte hij zich op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van optische meettechnieken en –opstellingen, vaak in samenwerking met nationale en internationale partners. Voorbeelden hiervan variëren van het zeer nauwkeurig meten van afstanden van tientallen meters met frequentiekamlasers tot het meten van verplaatsingen op de nanometerschaal met een Fabry-Pérot interferometer, en van het kalibreren van spectrometers voor aardobservatie tot het meten van de flikkering van LED-lampen. Optica en fotonica vormen hiermee al zo’n 25 jaar de rode draad in zijn werk. Sinds 1 januari 2021 is hij lector Fotonica bij De Haagse Hogeschool.

s.a.vandenberg@hhs.nl
Fotonica speelt een sleutelrol bij de transitie naar een duurzame wereld.
Projecten

Projecten

GEwasgroei GOed GEmeten

GEwasgroei GOed GEmeten

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd koploper in duurzame innovaties. In vergelijking met andere landen is de ecologische footprint al laag, maar nieuwe technologieën bieden kansen om teelt nog beter aan te sturen en te verduurzamen. Huidige meetmethoden beschadigen de planten en verstoren de groei. De lectoraten Smart Sensor Systems en Fotonica doen onderzoek naar mogelijkheden om gewassen contactloos te meten met sensoren en lichttechnologie zoals optica en fotonica. Ook Hogeschool Inholland, Lentiz MBO en diverse technisch toeleveranciers en telers in de regio Westland werken mee aan het project.
Lees verder
Agrotech

Agrotech

We zien een toenemende convergentie van technologie en landbouw. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance van De Haagse Hogeschool speelt daar een rol in door praktijkgericht onderzoek te doen naar de inzet van robotica, automatisering, sensoren, datascience en artificial intelligence in de glastuinbouw. Deze inzet moet een positief effect hebben op de teelt en de verwerking van de glastuinbouwproducten. Het doel van dit onderzoek is de verduurzaming van de sector.  Het Agrotech-onderzoek richt zich op Zuid-Holland, de regio die ruim de helft van alle glastuinbouwbedrijven in Nederland herbergt.
Lees verder
Photonic Sensing projects

Photonic Sensing projects

Van het meten van ioniserende straling bij behandeling van borstkanker tot de hoeveelheid water in voedsel en van het meten van de beweging van een persoon om een exoskelet aan te sturen tot de vorm van een blad van een tomatenplant: meten is een van de belangrijkste toepassingen van fotonica en dat zal in de toekomst dankzij miniaturisatie (en kostenreductie) van optische sensoren en de grote behoefte aan data alleen maar verder toenemen. Voorbeelden van optische sensoren zijn camera’s, spectrometers en interferometers, maar ook glasvezels die van een nanostructuur zijn voorzien waardoor vervormingen heel nauwkeurig gemeten kunnen worden. Of speciale glasvezels die gevoelig zijn voor ioniserende straling. Een groot deel van het onderzoek bij het lectoraat Fotonica richt zich op het toepassen van fotonicatechnologie als sensor. 
Lees verder
Lifelong Optics Learning

Lifelong Optics Learning

De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers. In Optica-sector in NL gaat 4 miljard € per jaar om en uit een enquête blijkt dat 2/3 van de bedrijven de beschikbaarheid van voldoende gespecialiseerd personeel een knelpunt vindt. Dit gekwalificeerde personeel is wel nodig om de voorziene wereldwijde groei van de fotonica-industrie te bewerkstelligen. Zo kan fotonica als key enabling technology een rol spelen in de toekomstige behoeftes op het vlak van communicatie, sensing en gezondheid.
Lees verder