Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Lectoraat New Finance

Een volhoudbare economie kan waarschijnlijk niet worden gerealiseerd zonder fundamentele verandering van de financiële sector. Het op 1 oktober 2018 gestarte lectoraat New Finance draagt bij aan deze transitie. De noodzaak voor een transitie komt intrinsiek vanuit de branche zelf, waarin steeds vaker niet-financiële waarden zoals duurzaamheid of sociale inclusie, naast winstmaximalisatie, een rol spelen. Deze omschakeling betreft grote systeemvraagstukken waarbij de markt nog zoekende is. Daarnaast moet de sector een transformatie doormaken om stabieler en efficiënter binnen de digitale economie te opereren. Het huidig onderwijs op De Haagse Hogeschool moet zo zijn ingericht dat het curriculum aansluit bij deze transitie van de financiële sector.

Jaarverslag 2019
Over het lectoraat

Missie

Het lectoraat New Finance draagt bij aan de transitie van de financiële sector door:

  • de kansen van digitale technologieën zoals als blockchain en smart contracts te onderzoeken
  • nieuwe vormen van financiële dienstverlening te onderzoeken en te ontwikkelen 
  • alternatieven voor structurele problemen aan te dragen
  • economisch onderwijs te ontwikkelen dat bij New Finance hoort. 

 

Over de lector

Martijn van der Linden

Martijn van der Linden is op 1 oktober 2018 gestart als Lector New Finance aan De Haagse Hogeschool. Momenteel rondt hij zijn proefschrift af aan de TU Delft. Zijn PhD-onderzoek richt zich op de transitie van het monetair-financieel systeem in het digitale tijdperk.

Van der Linden studeerde bedrijfseconomie (Strategisch management) aan de Universiteit van Tilburg (2004) en startte zijn carrière als managementtrainee bij ING. Na zes jaar in de financiële sector te hebben gewerkt, besloot hij zich te richten op economische transities. Hij was van september 2011 tot januari 2014 voorzitter bij het Platform Duurzame en Solidaire Economie en ontwikkelde hij in 2012 een visie op Arnhem in 2050 (Energetic City). Van 2014 tot 2017 werkte Van der Linden als onderzoeker bij het EU-project Creating Economic Space for Social Innovation. Momenteel bekleedt Van der Linden drie nevenfuncties: voorzitter van Stichting Ons Geld, penningmeester van Casco Art Institute: Working for the Commons ) en voorzitter van Our New Economy. Daarnaast schrijft hij geregeld artikelen voor onder andere het journalistieke platform Follow the Money en is adviseur van verschillende startups. Het afgelopen decennium is van der Linden met name geïnteresseerd geraakt in de kansen van digitale technologieën. Deze lijken een by design stabiel geldstelsel mogelijk te maken en bieden fundamenteel nieuwe mogelijkheden. De introductie van programmeerbaar geld kan bijvoorbeeld leiden tot een herinrichting van processen, bedrijfsmodellen en systemen. Ook kunnen digitale technologieën worden gebruikt om financiële data en niet-financiële data (bijvoorbeeld data over grondstofstromen) aan elkaar te koppelen. Op deze manier kan een circulaire economie worden gerealiseerd.
m.j.vanderlinden@hhs.nl
Projecten

Projecten

 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject KOIOS

Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject KOIOS

KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral FinTech-technologieën aan te bieden aan studenten en professionals. Daarnaast koppelt het project onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Het doel van KOIOS is om een leven lang leren, dat voor iedereen beschikbaar is dankzij het open-sourcegedachtegoed, te faciliteren én te stimuleren. Het project is ontsprongen aan de blockchainminor en is een gezamenlijk initiatief van onderzoeksgroep New Finance (onderdeel van Kenniscentrum Digital Operations & Finance) en de opleiding Finance & Control (faculteit BFM). Ook werkt KOIOS zeer actief samen met de faculteit ITD.
Lees verder
Publicaties

MOOC, podcasts, online gesprekken

Actueel

Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

Komend jaar wil het lectoraat New Finance met een enthousiaste club studenten onderzoeken of het haalbaar is om een Student Investment Fund op te zetten, een fonds dat investeert in start-ups en scale-ups van studenten aan De Haagse Hogeschool en/of van alumni van de Haagse. Het idee is dat het fonds geheel gemanaged wordt door studenten, dus jullie worden zelf verantwoordelijk voor het scouten van investeringsmogelijkheden, binnenhalen van funding, verbinding aangaan met verschillende opleidingen, marketing, administratie, governance, etc. Ofwel, alles wat er komt kijken bij het opzetten van een zelfstandige business. Aan het eind van het jaar willen we een business plan gereed hebben voor het fonds en willen we een pitch-evenement organiseren.

Je kunt op verschillende manieren deelnemen, bijvoorbeeld door je in te schrijven in de nieuwe keuzemodule: Student Investment Fund. Deze module is 3-6 studiepunten en zal op projectbasis worden uitgevoerd. Je hebt veel eigen inbreng.

Maar, je kunt ook deelnemen als je een opdracht moet doen voor je eigen opleiding die past in onze doelstelling. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden. We mikken komend studiejaar op zo’n  8 – 10 studenten van verschillende opleidingen.

Deze module wordt aangeboden door het lectoraat New Finance en de opleiding Accountancy en staat open voor studenten van alle opleidingen.

Als je interesse hebt stuur dan een gemotiveerde mail met C.V. naar: j.h.vanderkooij@hhs.nl

Ook als je al je studiepunten hebt ingevuld is deelname mogelijk en biedt het je een mogelijkheid je netwerk uit te breiden en interessante ervaring op te doen.

Meer informatie >