Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Technology for Health

Een lang en gezond leven is wat we elkaar het liefst toewensen. En dankzij meer geneeskundige kennis en een hogere stand van de medische techniek blijft de gemiddelde levensverwachting stijgen. Toch leiden al die technologische mogelijkheden niet automatisch tot een betere kwaliteit van leven. Een sterke sociale cohesie is net zo belangrijk. Technologie moet in dienst staan van de patiënt en intermenselijk contact bevorderen. Of het nu gaat om zorgrobots, 3D-printing, domotica of andere hulpmiddelen.

Over het lectoraat

Het lectoraat ontwikkelt nieuwe technologie voor toepassing in de medische en gezondheidssector.

Medical delta

 Voor de uitvoering van het onderzoek en ontwikkeling wordt samengewerkt met partnerinstellingen en bedrijven uit de Medical Delta regio (Leiden-Delft-Rotterdam): TU Delft, LUMC, Erasmus MC, Sophia Revalidatie, Pieter van Foreest, Parnassia, Intespring, AdjuvoMotion, Robot Care Systems, RD Mobility, Totem Open Health, Westland Orthopedie, OIM, Ordina en nog vele anderen.

Over de lector

dr. ir. Erwin de Vlugt

Erwin de Vlugt studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft, waar hij vervolgens twaalf jaar werkte als onderzoeker en docent biomechanica en biorobotica. Verder was hij onder meer werkzaam op de afdeling revalidatiegeneeskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Vlugt is gepromoveerd op het gebied van mens-machine-interactie en onderzocht de rol van propriocepsis (menselijke bewegingssensoren) tijdens verschillende bewegingstaken. Vanuit zijn passie voor robotica en de gelijkenis met het menselijke bewegingsapparaat ontwikkelt hij apparaten en producten vanuit het perspectief van de mens-machine-interactie. Vanaf september 2015 is hij lector Technologie voor Gezondheid aan De Haagse Hogeschool.

+31 (0)6-273 79154
e.devlugt@hhs.nl
We ontwikkelen onder andere hulpmiddelen die de mobiliteit van patiënten verhogen, zoals exoskeletten waarmee dwarslaesiepatiënten weer kunnen lopen.

Nevenfuncties Erwin de Vlugt

 • Wetenschappelijke raad Medical Delta
 • Adviesraad Vitale Delta
 • Stuurgroep innovatie Pieter van Foreest
 • Stuurgroep PRIO, thema Health & Wellbeing
 • Directeur eigenaar HB|3D bv

Het lectoraat is breed georiënteerd en richt zich op zes thema’s:

Hieronder vallen alle hulpmiddelen ter ondersteuning en terugwinnen van bewegingsfuncties na een trauma of ziekte en ook ergonomische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld:
 • Exoskeletten (orthesen) en prothesen met biofeedback voor betere bewegingssturing
 • Ergonomische hulpmiddelen, zoals lichtgewicht harnas voor tilondersteuning
 • Zorgrobots voor assistentie bij gebruik geneesmiddelen, training en gezelschap
Hieronder vallen meetinstrumenten voor diagnose, zoals bijvoorbeeld:
 • Diagnostisch robots voor meten van gewrichtsstijfheid en spasticiteit voor betere behandeling
 • Optische meetinstrumenten, zoals diagnose van luchtdeeltjes in adem voor astmapatiënten en retina scanning voor diagnose van bijvoorbeeld suikerziekte
Hieronder vallen systemen die zelfredzaamheid en zelfzorg (shared-decision making) ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:
 • Monitoren en voorspellen van lichaamscondities uit sensordata, zoals gevaar op vallen bij ouderen en risicodetectie door afname orgaanfuncties
 • Serious games en virtual reality (VR) voor therapie en thuisrevalidatie (e-Revalidatie)
 • Indoor navigatie en botsingsdetectie voor rolstoelen
Hieronder vallen materialen welke in, of op het lichaam kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld:
 • 3D printen van gepersonifieerde vormdelen, zoals in de orthopedie en sport
 • 3D printen van biodegradable scaffolds voor biocompatibel orgaankweken
 • Optimalisatie van productieprocessen voor gezonde voeding
Hieronder vallen nieuwe concepten voor interieurinrichting en regeling van verwarming, ventilatie en airconditioning, zoals bijvoorbeeld:
 • Aanpassingen in woningen (domotica), waaronder ook de inrichting van mantelzorgunits
 • Klimaatregeling ter verbetering van de ruimtebeleving
Hieronder vallen concepten ter verbetering van organisatiesystemen en bedrijfsprocessen in de zorg, zoals bijvoorbeeld:
 • Optimalisatie van logistieke en communicatieprocessen in ziekenhuizen ter verbetering van ontslagpredictie
 • Haalbaarheidsstudies en business case ontwikkeling voor nieuwe producten en processen voor de medische en gezondheid sectoren.
Projecten

Projecten

Project Cliënt Vinder

Project Cliënt Vinder

Personen die verblijven in een ggz-instelling, onbegeleid op pad gaan en niet terugkeren: ggz-instellingen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten de tijd vergeten, verdwalen of een psychose krijgen. Met smartwatch ‘Miles’ is het mogelijk om passende zorg-op-afstand te organiseren voor patiënten met ernstige psychische problemen. Het zorghorloge geeft grip op herstel en voorkomt verdwalen; of erger vermissing.
Lees verder
Publicaties
Contact
Lector Technology for Health
Erwin de Vlugt
+31 (0)6 - 27 37 91 54 
e.devlugt@hhs.nl

Managementassistent
Yolanda Noordam
+31 (0)6 - 48 07 20 44
y.h.noordam@hhs.nl