Kenniscentrum Health Innovation

Lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg

Een lang en gezond leven is wat we elkaar het liefst toewensen. En dankzij meer geneeskundige kennis en een hogere stand van de medische techniek blijft de gemiddelde levensverwachting stijgen. Toch leiden al die technologische mogelijkheden niet automatisch tot een betere kwaliteit van leven. Een sterke sociale cohesie is net zo belangrijk. Technologie moet in dienst staan van de patiënt en intermenselijk contact bevorderen. Of het nu gaat om zorgrobots, 3D-printing, domotica of andere hulpmiddelen.

Over het lectoraat

Wereldwijd ervaart ongeveer een op de vier mensen belemmeringen in het dagelijks functioneren. Dit kunnen lichte, maar ook zeer ingrijpende en complexe beperkingen zijn, zoals na een beroerte, dwarslaesie of bij dementie. Ondanks de diversiteit aan belemmeringen en oorzaken is er een ding gemeenschappelijk: mensen met functionele belemmeringen komen allerlei barrières tegen in de samenleving die maken dat ze niet als anderen gewoon ‘mee kunnen doen’.

Het aantal mensen dat functionele belemmeringen ervaart groeit. Daarmee groeit ook de behoefte aan adequate zorg en ondersteuning. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Dat is niet acceptabel, zeker niet omdat deze tweedeling op basis van functionele belemmeringen deels samenvalt met sociaaleconomische en culturele scheidslijnen in de samenleving. Technologie kan een grote rol spelen als instrument voor een inclusieve samenleving en bijdragen aan duurzame zorg die toegankelijk is voor iedereen. In ons lectoraat richten we ons daarom op het (verder) ontwikkelen van technologie voor toepassing in de medische en gezondheidssector.

Medical delta

 Voor de uitvoering van het onderzoek en ontwikkeling wordt samengewerkt met partnerinstellingen en bedrijven uit de Medical Delta regio (Leiden-Delft-Rotterdam): TU Delft, LUMC, Erasmus MC, Sophia Revalidatie, Pieter van Foreest, Parnassia, Intespring, AdjuvoMotion, Robot Care Systems, RD Mobility, Totem Open Health, Westland Orthopedie, OIM, Ordina en nog vele anderen.

Over de lector

dr. Luc de Witte

Luc de Witte is lector Technologie voor Gezondheidszorg bij De Haagse Hogeschool. Tot eind 2021 was hij voorzitter bij Health Services Research binnen het Centre for Assistive Technology and Connected Healthcare (CATCH) aan de Universiteit van Sheffield.

Oorspronkelijk opgeleid tot arts, is Luc altijd betrokken geweest bij praktijkgericht onderzoek rondom de onderwerpen revalidatie en langdurige zorg. Dit betrof ook ouderenzorg, zorg voor mensen met mentale of fysieke beperkingen en zorg bij chronische ziekten. Eerder in zijn carrière was hij lector Technologie in Zorg bij Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool, en was Luc directeur van het innovatiecentrum EIZT waarbij hij circa 35 partners in de gezondheidszorg, -industrie en academici met elkaar verbond. Daarnaast was de Witte ook voorzitter van het Centre for Care Technology Research (CCTR).

Luc werkt grotendeels internationaal. Hij is betrokken (geweest) bij een groot aantal onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Ook heeft hij succesvol 35 PhD studenten begeleid en ruim 300 internationale publicaties op zijn naam staan. Alle projecten hebben een praktijkgericht karakter en richten zich op het genereren van kennis om zo de zorg te kunnen ondersteunen, zowel in de praktijk als bij beleidsvorming. De thema’s in zijn onderzoek zijn: de service bij het leveren van hulpmiddelen, het (verder) ontwikkelen van technische hulpmiddelen, het ontwikkelen en evalueren van e-health toepassingen, zorgrobots en andere technologische innovaties voor zelfredzaamheid en zorg.

Nevenfuncties Luc de Witte

 • Directeur van de Global Alliance of Assistive Technology Organisations (GAATO)
 • Actief lid van de Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (AAATE)
+31 (0)6 43 24 11 02
l.p.dewitte@hhs.nl

Het lectoraat is breed georiënteerd en richt zich op zes thema’s:

Hieronder vallen alle hulpmiddelen ter ondersteuning en terugwinnen van bewegingsfuncties na een trauma of ziekte en ook ergonomische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld:
 • Exoskeletten (orthesen) en prothesen met biofeedback voor betere bewegingssturing
 • Ergonomische hulpmiddelen, zoals lichtgewicht harnas voor tilondersteuning
 • Zorgrobots voor assistentie bij gebruik geneesmiddelen, training en gezelschap
Hieronder vallen meetinstrumenten voor diagnose, zoals bijvoorbeeld:
 • Diagnostisch robots voor meten van gewrichtsstijfheid en spasticiteit voor betere behandeling
 • Optische meetinstrumenten, zoals diagnose van luchtdeeltjes in adem voor astmapatiënten en retina scanning voor diagnose van bijvoorbeeld suikerziekte
Hieronder vallen systemen die zelfredzaamheid en zelfzorg (shared-decision making) ondersteunen, zoals bijvoorbeeld:
 • Monitoren en voorspellen van lichaamscondities uit sensordata, zoals gevaar op vallen bij ouderen en risicodetectie door afname orgaanfuncties
 • Serious games en virtual reality (VR) voor therapie en thuisrevalidatie (e-Revalidatie)
 • Indoor navigatie en botsingsdetectie voor rolstoelen
Hieronder vallen materialen welke in, of op het lichaam kunnen worden toegepast, zoals bijvoorbeeld:
 • 3D printen van gepersonifieerde vormdelen, zoals in de orthopedie en sport
 • 3D printen van biodegradable scaffolds voor biocompatibel orgaankweken
 • Optimalisatie van productieprocessen voor gezonde voeding
Hieronder vallen nieuwe concepten voor interieurinrichting en regeling van verwarming, ventilatie en airconditioning, zoals bijvoorbeeld:
 • Aanpassingen in woningen (domotica), waaronder ook de inrichting van mantelzorgunits
 • Klimaatregeling ter verbetering van de ruimtebeleving
Hieronder vallen concepten ter verbetering van organisatiesystemen en bedrijfsprocessen in de zorg, zoals bijvoorbeeld:
 • Optimalisatie van logistieke en communicatieprocessen in ziekenhuizen ter verbetering van ontslagpredictie
 • Haalbaarheidsstudies en business case ontwikkeling voor nieuwe producten en processen voor de medische en gezondheid sectoren.
Projecten

Projecten

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Langer zelfstandig wonen door hulpmiddelen (AW Technologie voor Thuis)

Hulpmiddelen zijn van groot belang om de zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en de deelname aan de maatschappij van de gebruikers te ondersteunen en verbeteren. Met de juiste hulpmiddelen kunnen mensen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven ook langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast zijn ze nodig om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Door gebruik van hulpmiddelen kan veel zorg in de thuissituatie plaatsvinden. De Academische Werkplaats: Technologie voor Thuis* gaat onderzoek doen dat helpt om hulpmiddelen slim en effectief in te zetten in de thuissituatie.
Lees verder
Robotstofzuigers in de thuiszorg

Robotstofzuigers in de thuiszorg

De werkdruk in de thuiszorg is hoog en technologische innovaties, zoals een robotstofzuiger, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan o.a. het verminderen van die werkdruk en de hoeveelheid inzet van thuishulpen. Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de inzet van robotstofzuigers om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Daarom is in april 2022 een grootschalige pilot gestart in de gemeenten Amsterdam en Den Haag, in samenwerking met zorgpartijen Axxicom Thuishulp, Cordaan Thuisdiensten (beide onderdeel van Incluzio) en Tzorg, om het effect te meten van een robotstofzuiger binnen het domein Hulp bij het Huishouden (HbH). Tijdens deze pilot worden een jaar lang 100 robotstofzuigers ingezet bij cliënten in de gemeenten Amsterdam en Den Haag.
Lees verder
3D printEN van LIchtGewicHt sTructurEN (ENLIGHTEN)

3D printEN van LIchtGewicHt sTructurEN (ENLIGHTEN)

3D printen geeft zoveel mogelijkheden in het ontwerpen van producten dat het erg geschikt is om maatwerkproducten te maken. Zo kunnen ook poreuze en dus lichtgewicht structuren geprint worden. Voor verschillende sectoren biedt dit kansen. Het lectoraat Technologie voor Gezondheid is betrokken bij het project ENLIGHTEN. In dit project werken onderzoekers, ontwerpers, machinebouwers en materiaaldeskundigen van bedrijven en kennisinstituten samen aan de uitdaging: hoe kunnen unieke, functionele en hoogwaardige lichtgewicht producten gemaakt worden met 3D printen?
Lees verder
Functioneren als gezin met een meervoudig beperkt kind

Functioneren als gezin met een meervoudig beperkt kind

De aanwezigheid van een kind met meervoudige complexe beperkingen heeft veel gevolgen voor het gezinsleven. Veel ouders geven aan dat het lastig is een balans te vinden tussen de intensieve zorg voor het kind en de wens om als gezin en als persoon een zo ‘normaal’ mogelijk leven te leiden. Het is vaak ingewikkeld en tijdrovend om passende ondersteuning en hulpmiddelen te regelen. Het lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg onderzoekt wat ouders nodig hebben om als gezin goed te functioneren.
Lees verder
Slimme knuffel ‘Smart Teddy’ past op ouderen

Slimme knuffel ‘Smart Teddy’ past op ouderen

Een slimme knuffel die gezelschap houdt én waakt over het welzijn, kan voor ouderen betekenen dat zij langer thuis kunnen wonen en minder zorg nodig hebben. Met het oog op de vergrijzing en de druk op de zorg, zijn dit soort producten heel interessant om in te zetten in de ouderenzorg. In het project ‘Smart Teddy’ ontwikkelen en testen de lectoraten Data Science en Technologie voor Gezondheidszorg een interactieve knuffel.

Lees verder
Project ‘Ortho-Eyes’

Project ‘Ortho-Eyes’

Het lectoraat Technologie voor Gezondheidszorg doet samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek naar de beweging van het schoudergewricht met behulp van het Flock of Birds systeem. Dit systeem brengt bewegingen van het schoudergewricht drie-dimensionaal in beeld. Het onderzoek levert een bijdrage aan de behandeling van patiënten met verschillende scheuren in een schouderspier.
Lees verder
Project Cliënt Vinder

Project Cliënt Vinder

Personen die verblijven in een ggz-instelling, onbegeleid op pad gaan en niet terugkeren: ggz-instellingen krijgen er vroeg of laat mee te maken. Bijvoorbeeld doordat patiënten de tijd vergeten, verdwalen of een psychose krijgen. Met smartwatch ‘Miles’ is het mogelijk om passende zorg-op-afstand te organiseren voor patiënten met ernstige psychische problemen. Het zorghorloge geeft grip op herstel en voorkomt verdwalen; of erger vermissing.
Lees verder
Publicaties