Lectoraat Fotonica

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren, manipuleren en detecteren van licht en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelzijdige en belangrijke technologie

die niet meer weg te denken is uit onze moderne wereld. Fotonica speelt een belangrijke rol in de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Doel van het lectoraat Fotonica, dat op 1 januari 2021 van start is gegaan, is dan ook om met toepassingsgericht fotonica-onderzoek bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Over het lectoraat

Hoe kunnen we de rijpheid van gewassen meten? Hoe kunnen we materiaalgebruik voor producten minimaliseren? Wat is de kwaliteit van de lucht op een bepaalde plaats? Hoe kunnen we ziektes sneller diagnosticeren en effectiever behandelen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die samenhangen met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Fotonica speelt een belangrijk rol bij de aanpak van deze uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende LED-verlichting, zonnepanelen, snelle communicatie over glasvezelnetwerken, chirurgie met lasers en het gebruik van allerlei optische sensoren.

De missie van het lectoraat Fotonica is om een bijdrage te leveren aan een gezonde wereld en een duurzame economie door het toepasbaar maken van fotonicatechnologie in de praktijk. Ook draagt het lectoraat bij aan het opleiden van professionals op het gebied van fotonica, wat een voorwaarde is om de ambities van deze groeisector waar te kunnen maken.

Het fotonica-onderzoek richt zich op de toepassingsgebieden Hightech Industrie, Agri & Food, Energie & Klimaat,  Gezondheid en Mobiliteit. Digitale technologie speelt in de ontwikkeling van deze gebieden een grote rol, waarbij fotonica op grote schaal wordt ingezet voor het verkrijgen van digitale data.

Sleutelwoorden voor het onderzoek zijn spectroscopie, metrologie en afbeelding.  Het toepassen van optische sensoren, zoals spectrometers of glasvezel-gebaseerde sensoren, speelt hierbij een centrale rol. De lijfspreuk van de natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes ‘door meten tot weten’, aangevuld met ‘door weten tot handelen’, is dan ook een leidraad voor het lectoraat Fotonica.

Steven van den Berg

Over de lector

dr. Steven van den Berg

Steven van den Berg studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden. In 2002 promoveerde hij, eveneens in Leiden, op onderzoek aan de dynamica van polymeer-gebaseerde lasers, waarbij o.a. gebruik gemaakt werd van ultrasnelle lasers. Aansluitend trad hij als research scientist in dienst bij VSL, het nationale metrologie-instituut van Nederland, waar hij in 2009 tot principal scientist werd benoemd. Gedreven door nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde én door vragen uit de markt richtte hij zich op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van optische meettechnieken en –opstellingen, vaak in samenwerking met nationale en internationale partners. Voorbeelden hiervan variëren van het zeer nauwkeurig meten van afstanden van tientallen meters met frequentiekamlasers tot het meten van verplaatsingen op de nanometerschaal met een Fabry-Pérot interferometer, en van het kalibreren van spectrometers voor aardobservatie tot het meten van de flikkering van LED-lampen. Optica en fotonica vormen hiermee al zo’n 25 jaar de rode draad in zijn werk. Sinds 1 januari 2021 is hij lector Fotonica bij De Haagse Hogeschool.

Nevenfunctie

  • Product Line Manager CyberDefence Solutions at Thales
  • Member PhD committee THUAS
  • Board member PhotonicsNL
  • Guest Editor MDPI

s.a.vandenberg@hhs.nl 

ResearchGate 

LinkedIn profiel

Fotonica speelt een sleutelrol bij de transitie naar een duurzame wereld

Team

Rugène Leito

Rugène Leito

Go to Rugène Leito

Rugène Leito

Rugéne werkt als laboratoriumtechnicus bij de opleiding Process & Food Technology. Bij het lectoraat houdt hij zich onder meer bezig met de toepassing van FTIR/NIR-technieken in de voedingsindustrie.

Go to Rugène Leito
Hedde van Hoorn

Hedde van Hoorn

Go to Hedde van Hoorn

Hedde van Hoorn

Hedde is hogeschooldocent bij de opleiding Technische Natuurkunde. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden in de Biofysica met o.a. microfabricatie en verscheidene microscopie technieken.

Go to Hedde van Hoorn
Arjan Lock

Arjan Lock (Dr, MS)

Go to Arjan Lock (Dr, MS)

Arjan Lock (Dr, MS)

Arjan is hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Technische Natuurkunde. Hij heeft zijn doctoraal natuurkunde gehaald aan de Universiteit Leiden en is daarna gepromoveerd op het AMOLF.

Go to Arjan Lock (Dr, MS)
Erik Sikma

Erik Sikma (MS)

Go to Erik Sikma (MS)

Erik Sikma (MS)

Erik Sikma is docent bij Werktuigbouwkunde. Hij maakt deel uit van het lectoraat Fotonica en is betrokken bij het lectoraat Smart Sensors and Systems.

Go to Erik Sikma (MS)
Hilde Wijngaard

Hilde Wijngaard (Dr, Ir)

Go to Hilde Wijngaard (Dr, Ir)

Hilde Wijngaard (Dr, Ir)

Hilde is docent bij de opleiding Process and Food Technology (PFT). Ze vindt het belangrijk dat studenten onderzoekend vermogen ontwikkelen en dat wat ze leren kunnen toepassen in de beroepspraktijk.

Go to Hilde Wijngaard (Dr, Ir)
Tom van der Reep

Tom van der Reep

Tom van der Reep

Tom is docent bij de opleiding Technische Natuurkunde. Naast zijn docentschap en onderzoek bij het lectoraat is Tom nog verbonden als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.

Job van der Laken

Job van der Laken

Go to Job van der Laken

Job van der Laken

Job is derdejaarsstudent Toegepaste Wiskunde aan De Haagse Hogeschool in Delft. Op dit moment loopt hij stage bij het lectoraat Fotonica en werkt aan het GeGoGe project. 

Go to Job van der Laken
Cameron Konzuk

Cameron Konzuk

Go to Cameron Konzuk

Cameron Konzuk

Cameron is bezig met afstuderen bij de opleiding Process and Food Technology.

Go to Cameron Konzuk
Queena Rijke

Queena Rijke

Zijn studeert Technische Natuurkunde. Op dit moment is zij aan het afstuderen bij het project Plastic Scanner waar het Lectoraat Fotonica haar in begeleid.

Go to Queena Rijke
Daan Boesten

Daan Boesten

Daan heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan De Haagse Hogeschool met een specialisatie in nanotechnologie. Binnen het lectoraat doet Daan onderzoek naar Structural Health Monitoring.

Go to Daan Boesten

Projecten

Spectrale camera's in de glastuinbouw

We werken aan de ontwikkeling van een prototype voor een goedkope spectrale camera, gericht op de detectie van meeldauw.
Lees meer

The Detectable Vegetable

Het doel van het project is om ziekte en bederf van tuinbouwgroenten in de glastuinbouw te minimaliseren.
Lees meer

Infrastructuur beveiligen met fotonica (SUNSPOT)

Grote infrastructurele objecten zoals een brug of viaduct moeten worden gemonitord om de veiligheid te borgen en onderhoud te optimaliseren. Met de toepassing van fotonica presteren fiber-optische sensoren beter dan conventionele, elektronische sensoren.
Lees meer

Nieuws

7 maart 2024

Voedselverspilling verminderen met slimme sensoren

Onderzoek

In 2050 moeten wereldwijd 10 miljard mensen worden gevoed. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen, nu er nog heel…
Lees meer

15 maart 2023

Met de ontdekking van de Melanopsin-receptor ligt een heel onderzoeksveld open

Onderzoek

De Haagse Hogeschool maakt onderzoek naar invloed dag- en kunstlicht mogelijk in Europees project
Lees meer

26 oktober 2022

Met je neus bovenop de nieuwste ontwikkelingen

Onderzoek

Woensdag 12 oktober verzamelden alle partners uit het project ‘Gewasgroei goed gemeten’ zich bij kenniscentrum Digital…
Lees meer