Lectoraat Fotonica

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren, manipuleren en detecteren van licht en heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot een veelzijdige en belangrijke technologie

die niet meer weg te denken is uit onze moderne wereld. Fotonica speelt een belangrijke rol in de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Doel van het lectoraat Fotonica, dat op 1 januari 2021 van start is gegaan, is dan ook om met toepassingsgericht fotonica-onderzoek bij te dragen aan een duurzamere wereld.

Over het lectoraat

Hoe kunnen we de rijpheid van gewassen meten? Hoe kunnen we materiaalgebruik voor producten minimaliseren? Wat is de kwaliteit van de lucht op een bepaalde plaats? Hoe kunnen we ziektes sneller diagnosticeren en effectiever behandelen? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van vragen die samenhangen met grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van circulaire economie, voedselvoorziening en gezondheidszorg. Fotonica speelt een belangrijk rol bij de aanpak van deze uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan energiebesparende LED-verlichting, zonnepanelen, snelle communicatie over glasvezelnetwerken, chirurgie met lasers en het gebruik van allerlei optische sensoren.

De missie van het lectoraat Fotonica is om een bijdrage te leveren aan een gezonde wereld en een duurzame economie door het toepasbaar maken van fotonicatechnologie in de praktijk. Ook draagt het lectoraat bij aan het opleiden van professionals op het gebied van fotonica, wat een voorwaarde is om de ambities van deze groeisector waar te kunnen maken.

Het fotonica-onderzoek richt zich op de toepassingsgebieden Hightech Industrie, Agri & Food, Energie & Klimaat,  Gezondheid en Mobiliteit. Digitale technologie speelt in de ontwikkeling van deze gebieden een grote rol, waarbij fotonica op grote schaal wordt ingezet voor het verkrijgen van digitale data.

Sleutelwoorden voor het onderzoek zijn spectroscopie, metrologie en afbeelding.  Het toepassen van optische sensoren, zoals spectrometers of glasvezel-gebaseerde sensoren, speelt hierbij een centrale rol. De lijfspreuk van de natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes ‘door meten tot weten’, aangevuld met ‘door weten tot handelen’, is dan ook een leidraad voor het lectoraat Fotonica.

Steven van den Berg

Over de lector

dr. Steven van den Berg

Steven van den Berg studeerde natuurkunde aan de Universiteit Leiden. In 2002 promoveerde hij, eveneens in Leiden, op onderzoek aan de dynamica van polymeer-gebaseerde lasers, waarbij o.a. gebruik gemaakt werd van ultrasnelle lasers. Aansluitend trad hij als research scientist in dienst bij VSL, het nationale metrologie-instituut van Nederland, waar hij in 2009 tot principal scientist werd benoemd. Gedreven door nieuwe ontwikkelingen in de natuurkunde én door vragen uit de markt richtte hij zich op onderzoek en ontwikkeling op het gebied van optische meettechnieken en –opstellingen, vaak in samenwerking met nationale en internationale partners. Voorbeelden hiervan variëren van het zeer nauwkeurig meten van afstanden van tientallen meters met frequentiekamlasers tot het meten van verplaatsingen op de nanometerschaal met een Fabry-Pérot interferometer, en van het kalibreren van spectrometers voor aardobservatie tot het meten van de flikkering van LED-lampen. Optica en fotonica vormen hiermee al zo’n 25 jaar de rode draad in zijn werk. Sinds 1 januari 2021 is hij lector Fotonica bij De Haagse Hogeschool.

s.a.vandenberg@hhs.nl

LinkedIn profiel

Fotonica speelt een sleutelrol bij de transitie naar een duurzame wereld

Team

Rugène Leito

Rugène Leito

Rugène Leito

Rugéne werkt als laboratoriumtechnicus bij de opleiding PFT. Bij het lectoraat houdt hij zich onder meer bezig met de toepassing van FTIR/NIR-technieken in de voedingsindustrie.

Jon Brons

Jon Brons

Jon Brons

Binnen het lectoraat past Jon zijn kennis met betrekking tot imaging en data-analyse toe op onderzoek naar optische meetmethoden, zoals bij het project structured lighting.

Hedde van Hoorn

Hedde van Hoorn

Hedde van Hoorn

Hedde is hogeschooldocent bij de opleiding Technische Natuurkunde. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden in de Biofysica met o.a. microfabricatie en verscheidene microscopie technieken.

Arjan Lock

Arjan Lock (Dr, MS)

Arjan Lock (Dr, MS)

Arjan is hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Technische Natuurkunde. Hij heeft zijn doctoraal natuurkunde gehaald aan de Universiteit Leiden en is daarna gepromoveerd op het AMOLF.

Erik Sikma

Erik Sikma (MS)

Erik Sikma (MS)

Erik Sikma is docent bij Werktuigbouwkunde. Hij maakt deel uit van het lectoraat Fotonica en is betrokken bij het lectoraat Smart Sensors and Systems.

Hilde Wijngaard

Hilde Wijngaard (Dr, Ir)

Hilde Wijngaard (Dr, Ir)

Hilde is docent bij de opleiding Process and Food Technology (PFT). Ze vindt het belangrijk dat studenten onderzoekend vermogen ontwikkelen en dat wat ze leren kunnen toepassen in de beroepspraktijk.

Ellen Richter

Ellen Richter

Ellen Richter

Ellen Richter is sinds maart 2022 managementassistente voor het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing en voor het lectoraat Fotonica. Dit doet zij parttime; hiernaast heeft zij haar eigen bedrijf.

Projecten

Agrotech

We zien een toenemende convergentie van technologie en landbouw. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance van De Haagse Hogeschool speelt daar een rol in door praktijkgericht onderzoek te doen naar de inzet van robotica, automatisering, sensoren, datascience en artificial intelligence in de glastuinbouw.
Lees meer

GEwasgroei GOed GEmeten

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd koploper in duurzame innovaties. In vergelijking met andere landen is de ecologische footprint al laag, maar nieuwe technologieën bieden kansen om teelt nog beter aan te sturen en te verduurzamen.
Lees meer

Photonic Sensing projects

Van het meten van ioniserende straling bij behandeling van borstkanker tot de hoeveelheid water in voedsel en van het meten van de beweging van een persoon om een exoskelet aan te sturen tot de vorm van een blad van een tomatenplant: meten is een van de belangrijkste toepassingen van fotonica en dat zal in de toekomst dankzij miniaturisatie (en kostenreductie) van optische sensoren en de grote behoefte aan data alleen maar verder toenemen.
Lees meer

Nieuws

Steven_van_den_Berg
7 juni 2022

Werken met licht

Algemeen, Onderzoek

Nieuwe lector houdt intreerede - Glasvezel, ledverlichting, zonnepanelen of het mobieltje in je handen. Het aantal…
Lees meer