Introductie

De wereld verstedelijkt erg snel. In de EU woont 75 procent van de bevolking nu in een stad, en in Nederland ligt dit percentage zelfs op 92 procent.

Steden spelen dan ook een sleutelrol in het behalen van klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050, het doel van de Europese Green Deal. 100 klimaatneutrale en slimme steden opleveren in 2030, dát is de missie van de Europese Unie.

Over het lectoraat

Op 28 april 2022 maakte de Europese Commissie de 100 steden bekend die meedoen aan de EU Smart Cities Mission, de zogenoemde ‘stedenmissie’. In Nederland gaat het om Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Helmond.

Het lectoraat Future Urban Systems ontwikkelt en valoriseert – in de vorm van toegepast onderzoek en onderwijs – praktische kennis en beproefde oplossingen voor lokale overheden en bedrijven. Ook werkt het lectoraat aan methodes om de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie in buurten en stedelijke gebieden te versnellen. Met data-analyse en digitale transformatie als tools.

Onderzoekers, docenten en studenten zijn de drijvende kracht achter het lectoraat Future Urban Systems. Ze werken samen om een impact te realiseren. Hoe? Op verschillende manieren. Door middel van een inclusieve aanpak voor de invoering van duurzame energiesystemen voor steden. Met op de natuur geïnspireerde ontwerpstrategieën die steden resilient kunnen laten zijn bij klimaatverandering. En met empirisch onderbouwde methoden voor emmissieneutrale gebouwen, civiele infrastructuur en gebieden in de steden.

Lees hier de visie en onderzoeksagenda van Future Urban Systems.

Over de lector

dr. Rizal Sebastian

Rizal Sebastian studeerde architectuur en bouwtechnologie in Bandung (Indonesië) en deed een master bouwmanagement in Londen (Engeland). In 2007 promoveerde hij aan de TU Delft met een proefschrift over het integrale ontwerpproces. Hij heeft kennis, ervaring en een internationaal netwerk opgebouwd in de ontwikkeling en toepassing van digitale technologieën voor verbetering van bouwkwaliteit -en processen. De afgelopen 23 jaar combineerde hij onderzoek met praktijk. Tot voor kort was hij kennismanager voor digitalisering in de bouw en infra, en trekker van Europese onderzoeksprojecten bij TNO. Daarvoor werkte hij als bouwkundige, projectleider en adviseur bij een groot ingenieursbureau en als R&D-directeur bij een ICT-bedrijf. In zijn vrije tijd speelt hij graag een potje tennis of tokkelt hij op zijn gitaar. En als er Formule 1 op tv is, zit hij aan het scherm geplakt.

Rizal is nieuwsgierig aangelegd en krijgt energie van samenwerking binnen nationale en internationale innovatieprogramma’s. Hij is dan ook van plan om de samenwerking met andere lectoraten, kenniscentra, hogescholen en universiteiten actief op te zoeken, en de samenhang tussen onderzoek en opleidingen Built Environment te versterken. Met elkaar kun je immers meer impact bewerkstelligen. Kennis die binnen het lectoraat ontwikkeld wordt, komt via docenten en studenten in de beroepspraktijk terecht.

Nevenfunctie

  • RVO Senior Adviseur Digitalisering Duurzaam Bouwen
     

Publicaties: ResearchGate en ORCID
r.sebastian@hhs.nl

LinkedIn profiel

dr. Rizal Sebastian

Een stad is niets zonder mensen. Je kunt de gebouwde omgeving niet loskoppelen van de sociale omgeving. Een stad is beide.

Team

Binnen ons lectoraat werken onderzoekers, docent-onderzoekers en studenten nauw samen met praktijkpartners om onderzoek te verrichten. Samen zetten zij zich in om de resultaten van het onderzoek -kennis en inzichten- te vertalen naar de praktijk van het onderwijs en de regio.
 

Ontmoet ons team

Lectoraat Future Urban Systems

Projecten

Netwerk-ontwikkeling en vertrouwen bij lokale energie-initiatieven

Bewonersinitiatieven in energietransitie zijn belangrijk om beoogde impact van het Parijs Klimaatakkoord te realiseren. In veel onderzoeken naar en aanpakken in de energietransitie in Nederland, met name die waar bewonersinitiatieven een rol spelen, wordt vertrouwen als een belangrijke factor beschreven.
Lees meer

Inzicht in IT onder het mkb in Zuid-Holland

In opdracht van PZH voeren lectoraten Future Urban System en Smart Sustainable Manufacturing strategisch onderzoek naar IT-capabiliteit -en capaciteit onder het mkb in de bouw en maakindustrie. 
Lees meer

Energietransitie LV

Net als alle Nederlandse gemeenten heeft Leidschendam-Voorburg de opgave om het gasnet los te laten. Kenniscentrum Mission Zero is gevraagd om vanuit meervoudig perspectief mee te denken over de realisatie van dit vraagstuk.
Lees meer

Nieuws

14 juni 2024

Onderzoek

Design with Nature op de IDE Expo 2024

Wie kan ons beter leren hoe je duurzaam ontwerpt, dan de natuur zelf na miljarden jaren evolutie?
Lees meer

28 mei 2024

Onderzoek

Onderzoeksdag Digitalisation of the Built Environment

Een groeiende bevolking, een schrijnend woningtekort en onomkeerbare klimaatverandering. De bouw speelt een cruciale…
Lees meer

24 mei 2024

Onderzoek

Samenwerken aan decentrale energieoplossingen in de wijk

De Groene Mient is een sociaal-ecologisch woonproject in de Vruchtenbuurt in Den Haag. Hier voorzien 33 huishoudens…
Lees meer

Publicaties

Artikel

Advancing the Decarbonization of the Construction Sector: Lifecycle Quality and Performance Assurance of Nearly Zero-Energy Buildings

Lees meer

E-book

Building Biomimicry Bridges: a toolbox for biomimicry practitioners

Lees meer

Tekstboek hoofdstuk

Sustainable Engineering of Future Urban Systems: An Inclusive Approach Toward Livable, Climate-Neutral, and Productive Smart Cities

Lees meer

Artikel

Towards a typology of inter-municipal cooperation in emerging metropolitan regions. A case study in the solid waste management sector in Ecuador

Lees meer

Artikel

The effectiveness of inter-municipal cooperation for integrated sustainable waste management: A case study in Ecuador

Lees meer