Logo Restorative Justice

Herstelrecht: Strategieën voor verandering (Restorative Justice: Strategies for Change (RJS4C)) is een samenwerkingsproject dat tot doel heeft de ontwikkeling van herstelrecht in Europa te stimuleren. We proberen dit te bereiken door een kleine groep personen – de ‘Core Members’ – in elk deelnemend rechtsgebied te identificeren, te verbinden en te ondersteunen in hun rol om een ​​gezamenlijke strategie te ontwikkelen en te implementeren met een grotere groep van beleidsmakers, praktijkmensen, onderzoekers, activisten en andere relevante, lokale partijen – de ‘Stakeholder Group’.

Dit project is gebaseerd op Aanbeveling CM/Rec(2018) van de Raad van Europa over herstelrecht in strafzaken en omvat 10 deelnemende jurisdicties: Albanië, België, Tsjechië, Estland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Ierland en Schotland. In elke jurisdictie treden twee tot vier personen op - afkomstig uit het beleid, de praktijk, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld - als kernleden.

Dr. Anna Matczak is een van de kernleden van het Poolse team, dat in 2021 leidde tot de proclamatie van Wrocław als een herstellende stad. In haar huidige rol als lid van de onderzoekscommissie van de Confederation of European Reclassering houdt ze zich ook bezig met de ontwikkeling van het idee van herstelgerichte reclassering.

Doel van het project

Het doel van het project is drieledig:

  1. bijdragen aan het heroriënteren van de Europese strafrechtstelsels, agentschappen, beleidsmaatregelen en praktijken rond herstelbeginselen en -processen;
  2. het delen van succesvolle strategieën die in verschillende landen worden gebruikt om wet- en regelgeving, beleid, praktijk en publiek bewustzijn rond herstelrecht te ontwikkelen;
  3. te bepalen hoe Aanbeveling CM/Rec(2018) van de Raad van Europa betreffende herstelrecht in strafzaken, aangenomen in oktober 2018, kan worden gebruikt als middel om dit werk te ondersteunen.

Partners

Maynooth University Department of Law, Restorative Justice Nederland, European Forum for Restorative Justice, Wrocław Restorative Justice Board

Publicaties

Media

Artikel: MUSSI Fellowship for Dr. Anna Matczak

Interview met dr. Anna Matczak over het concept van een herstellende stad (in het Pools)

Betrokken opleiding

Safety and Security Management Studies

Duur van het project

2019 – 2024

Contact

Dr. Anna Matczak, a.matczak@hhs.nl