De Haagse Hogeschool doet samen met Hogeschool Leiden, de gemeente Westland, gemeente Den Haag, zorginstelling Pieter van Foreest (PvF), Walk in the ParQ (WITP) en het Ouderenfonds onderzoek naar beweegstimulering in de buitenruimte nabij een zorginstelling.

Het doel van dit onderzoek is om samen met de betrokken partijen, de al aangelegde interactieve beweegroute WITP te evalueren. Deze interactieve route bevat palen met QR-codes die met een mobiele applicatie gescand kunnen worden. Zo worden suggesties voor krachtoefeningen en wandelingen gegeven. We evalueren de interactieve route met bewoners, professionals en de instelling en inventariseren mogelijkheden voor verbetering van de route.

Via participatief actieonderzoek meten we wat de ervaringen en behoeften zijn van de ouderen, de instelling, gemeentes en betrokken professionals. Wat werkt er goed en wat kan beter? Daarnaast brengen we in kaart of en hoe via de interactieve route meer mensen vanuit de omgeving bij het verpleeghuis betrokken kunnen worden. Hiermee willen we de kennis en bekendheid vergroten over de mogelijkheden en effecten van WITP-routes, waarmee de openbare ruimte rondom de zorginstellingen beweegvriendelijker ingericht kan worden en inclusiever wordt.

Op basis van de bevindingen worden concrete aanbevelingen en een routekaart opgeleverd om de verschillende partners binnen dit concept te laten samenwerken om verdere uitrol te vergemakkelijken naar eventuele andere locaties en stakeholders.

Duur

Dit project duurt 1 jaar.

Team

De Haagse Hogeschool  Sanne de Vries, Joan Dallinga, Katja Bel, Caroline Doorenbosch, Monique Berger en Wendy Scholtes-Bos.

Hogeschool Leiden: Ingrid Rosbergen en Petra Siemonsma

Contact

Joan Dallinga
j.m.dallinga@hhs.nl
06 43 56 84 03