In Nederland heeft zo’n 1 op de 10 mensen een matige of ernstige beperking. Dit gaat dus om een zeer grote groep van enkele miljoenen mensen die in bepaalde mate beperkt wordt. Deze groep mensen sport en beweegt veel minder dan mensen zonder beperking. Ze staan wat dat betreft buitenspel. Dit is natuurlijk niet goed. Naast dat het gaat over lekker bewegen, gaat sport ook over een positief gezondheidsverschil kunnen maken, teamgevoel ervaren en een gezondere leefstijl erop nahouden.

De minor Niemand Buitenspel gaat hiermee aan de slag en is een onderwijsprogramma waarin studenten opdrachten uit de praktijk van het aangepaste sport en bewegen aanpakken. Dit zijn organisatorische- en beleidsvraagstukken of opdrachten rondom technologische ontwikkelingen. Ook lopen studenten een stage bij een organisatie die mensen uit deze speciale doelgroep in beweging krijgt.

Bij Niemand Buitenspel leren studenten over de sociaal-emotionele en -maatschappelijke impact van sport en bewegen bij bijzondere doelgroepen. Ze passen dit gelijk toe in de praktijk. Samen met échte opdrachtgevers in een project of stage gaan studenten aan de slag om bijvoorbeeld mensen met een mentale, sociaal-emotionele of fysieke beperking in beweging te krijgen.  

Niemand buitenspel

Het programma

Een minor is een onderwijsprogramma van september tot februari waarin derde- of vierdejaarsstudenten van verschillende opleidingen (HALO, Sportkunde, Bewegingstechnologie, Social Work, Pedagogiek etc.) samenwerken in een projectgroep.

Meedoen?

Voor de opdrachten van de projectgroep zijn we geïnteresseerd in samenwerkingen met werkveldpartners die willen fungeren als opdrachtgever, praktijkbegeleider of als adviesorgaan. Het heeft al vaak een mooie win-win opgeleverd.

Heb jij in jouw organisatie mooie opdrachten voor studenten? Of heb je een idee of wens en wil je hierover sparren? Of komt er binnenkort misschien een stageplaats beschikbaar? Bekijk deze website voor meer informatie en neem contact op!

Meer weten?

Beluister de SPODlight podcast waarin Rinus van der Schoof de minor toelicht.

Duur

Dit onderwijsprogramma loopt van september tot februari.

Contact

Rinus van der Schoof: m.t.m.vanderschoof@hhs.nl