The Hague Center for Teaching & Learning (HCTL) is het professionele leernetwerk voor alle medewerkers van De Haagse Hogeschool. Het HCTL adviseert, ontsluit en organiseert professionalisering voor docent-onderzoekers, onderzoekers, projectleiders en lectoren en werkt nauw samen met de Hogeschoolbibliotheek, Funding Support Office (voorheen de Subsidiedesk) en team Onderzoek van OKC.   

Bekijk het HCTL op intranet (voor HHs medewerkers)