De Haagse Hogeschool wil haar medewerkers stimuleren om promotieonderzoek te doen. Daarom stelt de hogeschool vouchers beschikbaar. Het promotieonderzoek dient bij te dragen aan de professionalisering van onderwijs en onderzoeksactiviteiten binnen De Haagse Hogeschool. Het onderzoek van de promovendi past binnen de onderzoekslijnen en onderzoeksprogramma’s van de kenniscentra en lectoraten binnen De Haagse. De promovendi worden daarbij begeleid door een lector en krijgen daarnaast begeleiding van hun (co)promotor.

Ervaringsverhalen van docenten op H|Nieuws:

Download hier de promotieregeling van De Haagse Hogeschool.

Meer informatie

Kijk op intranet: Promoveren (voor HHs medewerkers)