Als onderzoeker van De Haagse Hogeschool houd je je bezig met praktijkgericht onderzoek. Er is een grote kans dat er subsidie mogelijk is waarmee je jouw onderzoek kan verdiepen of verbreden. Subsidies vraag je vooraf aan, voor je onderzoek begint.

Het subsidielandschap is zeer uitgebreid met uiteenlopende regelingen, ieder met hun eigen doel en beoordelingscriteria. En subsidie is een instrument waarmee een overheid (of instantie) probeert haar beleid te realiseren. Het is goed om je hiervan bewust te zijn als je subsidie aanvraagt.

Hier moet je op letten bij subsidies

1. Doel – Wat wil de subsidieverstrekker bereiken?

Elke subsidie heeft een doel. Dat kan bijvoorbeeld zijn het stimuleren van de circulaire economie, leven lang ontwikkelen of het bevorderen van praktijkgericht onderzoek. Jouw project biedt een oplossing voor een probleem en draagt bij aan het bereiken van deze doelen.

2. Open access, peer-review, licenties en OA-kosten

Je kunt ook besluiten om direct in een volledig open access tijdschrift te publiceren, of anders in een hybride tijdschrift. Vaak worden vooraf bij wetenschappelijke tijdschriften per publicatie kosten in rekening gebracht om het artikel open access (OA) te laten publiceren: de zgn. APC’s (Article Processing Charges). Voor bijna 70% van de oa-publicaties worden geen kosten in rekening gebracht. Bij de resterende 30% bedragen de gemiddelde kosten €1.500 per artikel. Hou hiermee rekening bij een evt. subsidie-aanvraag van bv. het SIA, NWO ZonMW, EU etc. Overigens is bij steeds meer fondsen OA-publiceren een vereiste.

In de DOAJ-lijst is een uitgebreid overzicht te zien van ca. 10.000 OA journals van goede kwaliteit, incl. de evt. gebruikslicenties (Creative Commons), de transparantie over het peer-reviewproces, en APC-tarieven.

De QOAM-lijst is ook een overzicht van hoogwaardige OA- en hybride tijdschriften met daarbij hun kwaliteitsscore, de transparantie over OA en de APC-tarieven.

Er zijn ook volledig OA-uitgevers zoals CopernicusPLoSBiomedFrontiersPeerJ en MDPI, waar de publicatiekosten vaak onder het gemiddelde van 1500 euro liggen, maar die qua vakgebied misschien niet altijd heel relevant zullen zijn.

3. Aanvrager – Wie komt in aanmerking?

Sommige subsidies moeten per instelling aangevraagd worden. Voor andere subsidies geldt dat je verplicht met een andere kennisinstelling moet samenwerken. Of met het mkb. Soms moet een aanvrager in een bepaalde regio gevestigd zijn. Zo bestaan er subsidies op gemeentelijk, regionaal, provinciaal, nationaal en internationaal niveau.

4. Subsidiebedrag – Hoe hoog is het subsidiebedrag?

De ene subsidie is bestemd voor haalbaarheidsprojecten met een klein budget, terwijl de andere subsidie alleen voor omvangrijke R&D-projecten aangevraagd kan worden. Voor elke subsidieregeling is een subsidiepercentage vastgesteld, de rest is eigen bijdrage. Op sommige subsidies zijn verplichte minimale of maximale subsidiekosten van toepassing.

5. Frequentie openstelling – Hoe vaak staat de subsidie open?

Er bestaan langlopende programma’s die op regelmatige of onregelmatige basis opengaan. Vaak is het aantal aanvraagrondes afhankelijk van het (resterende) budget. Sommige regelingen openen slechts eenmaal en verdwijnen dan weer van het programma. 

6. Beoordelingswijze – Hoe wordt de subsidieaanvraag beoordeeld?

Aanvragen kunnen op verschillende manieren behandeld worden, zoals First Come, First Serve – wie het eerst komt, die het eerst maalt. Daarnaast kennen we de Tender – alles dat binnen de openstelling binnenkomt wordt gelijktijdig in behandeling genomen.

Subsidieverstrekkers

Het subsidieaanbod is dus zeer divers. Afhankelijk van jouw project zijn generieke of juist thematische subsidies relevant. Of wellicht kom je uit bij een omvangrijke Europese of juist lokale gemeentelijke subsidie. Onderstaand vind je enkele belangrijke subsidieverstrekkers.  

Funding Support Office

Als je aanknopingspunten ziet tussen jouw project en een subsidie kan je contact opnemen met de Funding Support Office om te kijken of jouw project binnen de regeling past. 

De Funding Support Office van De Haagse Hogeschool ondersteunt medewerkers bij het aanvragen en beheren van subsidies. Met onze dienstverlening willen we het aanvragen van subsidies stimuleren, de kwaliteit van projectplannen waarborgen en het gehele proces van aanvraag, beheer tot eindcontrole vereenvoudigen. 

Met nieuwsbrieven, mailings, adviesgesprekken en bijeenkomsten lichten wij medewerkers van De Haagse Hogeschool proactief voor over subsidieregelingen, kansen en deadlines, relevant overheid- en instellingsbeleid en interessante bijeenkomsten. Informatie op maat? Benader ons dan voor een afspraak! 

Wat we voor je doen

Je kan bij ons terecht voor ondersteuning bij het schrijven van de aanvraag en het uitwerken van de begroting. We maken daarbij individuele afspraken over de exacte invulling van die ondersteuning. Dit kan gaan van een enkele review en aanleveren van uurtarieven tot het actief meewerken aan de tekst en begroting. Hoe eerder je bij ons komt, hoe meer we kunnen bijdragen. 

De voordelen van FSO inschakelen

In opdracht van het CvB voeren we de regie over de interne subsidieprocedure, zodat je tijdig de juiste handtekening en formulieren verkrijgt. Wij hebben kennis van en ervaring met de belangrijkste subsidieregelingen voor het hbo, zoals RAAKNWAComeniusErasmus+ en de HEA 2018-2022. Schakel ons daarom zo snel mogelijk in! We begeleiden projectleiders van goedgekeurde subsidieaanvragen bij de uitvoering van de projecten. Na de goedkeuring plannen we een gesprek in over de voorwaarden voor het uitvoeren van het project aan de hand van de eisen uit het subsidiebeschikking en adviseren we over de inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Afhankelijk van de duur en de financiële omvang van het project plannen we één of meerdere voortgangsgesprekken.