In de huidige systemen van openbare veiligheid en beveiliging is de praktijk van politiewerk steeds meer gefragmenteerd en meerlagig geworden. De politiefuncties berusten niet langer alleen bij de openbare politie. Ze worden gedeeld door verschillende actoren die samenwerken, maar ook vaak met elkaar concurreren.

Deze aanwezigheid van meerdere politiediensten tijdens crises wordt in verband gebracht met de versnelling van wat Ian Loader 'genetwerkte, meervoudige politiezorg' noemde (Loader, 2000). Inmiddels hebben veel politiewetenschappers opgemerkt dat er een noodzaak bestaat om het begrip van de huidige meervoudige politieomgeving te verschuiven en vergelijkend empirisch onderzoek uit te voeren.

Doel van het onderzoek

In dit onderzoeksproject analyseren we de verticale en horizontale dimensies van de relatie en interacties tussen verschillende actoren die betrokken zijn bij het politieoptreden bij verschillende soorten menselijke noodsituaties.

Aanpak

Om de relevantie van deze wisselwerkingen voor praktijkmensen en beleidsmakers te onderzoeken en te bespreken, analyseren we 3 natuurrampen:

  1. de orkaan Katrina (2005),
  2. de ebola-epidemie in West-Afrika (2013-2016),
  3. en de Grote Oost-Japanse ramp (2011).

Bewust kozen we voor deze casestudy-steekproef 3 contrasterende voorbeelden van staatsstabiliteit, politiemodellen en -traditie en soorten menselijke noodsituaties.

Bij elke casestudy onderzoeken we de rol van de politie en andere statelijke en niet-statelijke actoren bij het uitvoeren van politiefuncties. Hiermee krijgen we een ​​beter begrip van de voortdurende herconfiguratie van politiewerk.

Een gelijkwaardige studie is niet eerder uitgevoerd, waarmee dit onderzoek zowel methodologisch als conceptueel zeer origineel is.

Maatschappelijke relevantie van het onderzoeksproject

Het project is relevant voor organisaties zoals EUROPOL, CEPOL, het NATO CIMIC Centre of Excellence in Den Haag, de NATO School Oberammergau, het Nederlandse leger, de Nederlandse Nationale en Regionale Politie, de Koninklijke Marechaussee, particuliere beveiligings- en adviesbureaus, het Land Warfare Centre van de Koninklijke Landmacht en TNO.

Veel van deze organisaties hebben namelijk te maken met politiewerk. Zij kunnen hun voordeel doen met de inzichten uit dit onderzoek waarin we de evolutie van politietaken buiten de traditionele actoren belichten, terwijl we tegelijkertijd kritische aandacht vestigen op de valkuilen van buitensporige beveiliging.

Media

Blog: Plural policing during health emergencies and natural disasters

Podcast: Policing and Public Leadership, Lessons from COVID-19 met Dr. Anna Matczak and Moniek Akerboom

Betrokken opleiding

Safety and Security Management Studies

Duur van het project

Lopend vanaf augustus 2021

Contact

Dr. Anna Matczak, a.matczak@hhs.nl