Vragen?

Neem contact op

Introductie

Heb je een buitenlands diploma en wil je je goed voorbereiden op een studie in het hoger onderwijs? Meld je dan aan voor het Schakeljaar Hoger Onderwijs bij De Haagse Hogeschool.

In dit schakeljaar ontwikkel je je Nederlandse en Engelse taalvaardigheid en je studievaardigheden. We leiden je onder andere op voor het Staatsexamen Nt2 II. Daarnaast kun je kiezen voor wiskunde, natuurkunde of economie, als dat nodig is voor je studie. We hebben verschillende programma’s, afhankelijk van je startniveau Nederlands: vanaf A2 tot B1.

De internationale leeromgeving aan De Haagse en onze lesmethode garanderen een succesvolle start van je studie in het hoger onderwijs.

Wereldburgerschap en studeren of werken in een internationale omgeving staan hoog in het vaandel bij De Haagse Hogeschool. Het is belangrijk dat de deelnemers aan het schakeljaar, met hun verschillende achtergronden, zich thuis voelen in Nederland. In het programma is dan ook speciale aandacht voor wereldburgerschap, internationalisering en netwerken. Je wisselt veel gebruiken en ervaringen uit met medestudenten. Daarnaast is er aandacht voor de actualiteit, de Nederlandse cultuur en het studeren aan een Nederlandse onderwijsinstelling. Lees ook het artikel: Prachtig voorbeeld van wereldburgerschap.

Toelatingseisen

Toelatingscriteria

Om aan het Schakeljaar Hoger Onderwijs deel te kunnen nemen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt een buitenlands diploma op minimaal mbo-4 of havo-5 niveau.
 • Er is financiering beschikbaar (bijvoorbeeld een DUO-lening).
 • Je hebt een geldig verblijfsdocument voor de duur van de opleiding.

Ben je als vluchteling in Nederland gekomen, dan adviseren we je dringend je aan te melden bij de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF).

Niveau Nederlands en Engels

Afhankelijk van het programma dat je wilt volgen, zijn er aanvullende toelatingseisen voor je niveau Nederlands en je niveau Engels. We verwachten dat je bij aanvang van de lessen Nederlands spreekt op B1-niveau. Voor Engels gaan we uit van minimaal niveau A2. Kijk hieronder hoe je programma eruitziet.

Instapniveau Nederlands: B1

 • De cursus start in februari 2023 en duurt minimaal 36 weken.
 • Je ontwikkelt je Nederlands van niveau B1 naar niveau B2+. 
 • Je krijgt aanvullend onderwijs in wiskunde, natuurkunde of economie.
 • Je ontwikkelt je studie- en projectvaardigheden.
 • Je doet mee met proefstuderen: je volgt een collegereeks bij de opleiding van je keuze. 
 •  Je bereidt je – indien nodig – voor op de 21+-capaciteitentoets.

Instapniveau Engels: vanaf A2

We verwachten dat je Engels minimaal spreekt en schrijft op niveau A2. Je volgt de lessen op jouw niveau.

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Als je interesse hebt in het Schakeljaar Hoger Onderwijs, vul dan het contactformulier in. Na ontvangst van het formulier plannen we een intakegesprek in. Bij dit gesprek neem je mee:

 • diploma’s en cijferlijsten;
 • diplomawaardering;
 • certificaat niveau Nederlands; *
 • certificaat niveau Engels; *
 • DigiD-inlog informatie;
 • brief van DUO of een ander bewijs van financiering;
 • informatie over de inburgeringstermijn van DUO, indien van toepassing;
 • eventueel een klantnummer van de Stichting voor Vluchteling-Studenten (UAF);
 • ID-kaart.

* Je maakt vooraf een intaketoets Nederlands en een intaketoets Engels om je niveau te bepalen.

Studiekosten en -financiering

Collegegeld

 • De totale kosten voor het programma B1-B2+ zijn € 4.500,-.

De studiekosten zijn inclusief de studieboeken voor de lessen. De kosten van het Staatsexamen Nt2 zijn níet inbegrepen. De kosten voor de IELTS-toets of het Cambridge Preliminary Exam betaal je vooraf zelf. Die kosten krijg je terug als je op de toets/het examen verschijnt.

Studiefinanciering

Statushouders (vluchteling-studenten) die nog geen inburgeringsexamen hebben afgelegd, kunnen het lesgeld vergoed krijgen van DUO. 

Bij de start van het traject onderteken je een inschrijfformulier. Door het inschrijfformulier te ondertekenen, ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld. Ook stem je in met het feit dat het Schakeljaar Hoger Onderwijs van De Haagse Hogeschool bepaalt wanneer je je inschrijft voor het staatsexamen Nt2 II.

Locatie

Je volgt de lessen op de hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag (achter het NS-station Hollands Spoor). Op deze vestiging kun je gebruikmaken van diverse faciliteiten van De Haagse Hogeschool, zoals de bibliotheek, ICT-voorzieningen en sportvoorzieningen.