Pabo zij-instroom

Vestigingsinformatie

Locatie Den Haag, hoofdvestiging

Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag  

Aanmelden geschiktheidsonderzoek

Om te kunnen starten met het zij-instroomtraject moet je dus:
voldoen aan de wettelijke eisen (stap 1)  
een schoolbestuur vinden (stap 2)
en het geschiktheidsonderzoek afleggen (stap 3)
Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid.

De eerste mogelijkheid om te starten met het scholingstraject is in september 2019. Het geschiktheidsonderzoek start in het voorjaar. De datum voor de toetsdag is op dit moment nog niet bekend.

Je kan je aanmelden voor het geschiktheidsonderzoek door het aanmeldformulier in te vullen.


Planning start zij-instroomtraject

Na positieve afronding van het geschiktheidsonderzoek kan het zij-instroomtraject beginnen.

Kosten

Het geschiktheidsonderzoek kost € 1.750,- (geen restitutie mogelijk) en de kosten van het zij-instroomtraject zijn zo’n € 10.250,-. Beide bedragen worden door het schoolbestuur betaald. De kosten voor studieboeken betaal je zelf.

Studiebelasting

Zoals gezegd: het is een persoonlijk traject dus de studiebelasting verschilt per persoon.

Voorlichting

Ben je geïnteresseerd in het volgen van een zij-instroomtraject? Bezoek dan één van onze voorlichtingsbijeenkomsten waar je al je vragen kan stellen.
De voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats op:
Zaterdag 9 februari 10:00 - 14:00 uur  
Vrijdag 12 april 16:00 - 20:00

Schoolbesturen

Hieronder vind je een overzicht van de schoolbesturen waarmee de Pabo van De Haagse Hogeschool samenwerkt en die hebben aangegeven dat belangstellenden voor dit traject contact op kunnen nemen:

Stichting Openbaar Onderwijs Westland. Contact: Sandra Wielenga, 06 2936 1306, swielenga@stoow.nl

Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer. Contact: College van Bestuur, Roel Pots, 079 - 329 0825, r.pots@opoz.nl 

Uiteraard zijn ook kandidaten van andere schoolbesturen van harte welkom om de zij-instroom Pabo op De Haagse Hogeschool te volgen.  

Locatie

Je volgt de lessen op hoofdvestiging van De Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN Den Haag (achter het NS-station Hollands Spoor). Onze vestiging biedt met 100+ nationaliteiten bij uitstek een dynamische internationale studieomgeving. Daarnaast kun je gebruik maken van diverse faciliteiten van De Haagse Hogeschool, zoals de bibliotheek.

FAQ

In een eerder opleiding heb ik al een aantal relevante vakken afgerond. Heb ik recht op vrijstellingen?
Ja. In het intakegesprek met je mentor wordt er gekeken naar welke onderdelen je al op ten minste hbo-niveau hebt afgerond. Als de inhoud van een reeds afgerond vak overeenkomt met een studieonderdeel uit het Zij-instroomprogramma, dan kan de opleiding besluiten dit studieonderdeel niet op te nemen in de persoonlijke scholingsovereenkomst.

Als er studieonderdelen niet worden opgenomen in mijn persoonlijke scholingsovereenkomst, betaal ik dan ook minder voor het opleidingstraject?
Het is het schoolbestuur dat de kosten betaalt. Studieonderdelen die niet zijn opgenomen in je persoonlijke scholingsovereenkomst worden niet aan het schoolbestuur gefactureerd.Tevens hangt de prijs af van de afspraken die er over de begeleiding op de werkplek worden gemaakt: doet jouw school dit grotendeels zelf of heeft de opleiding hier een grote rol in? De definitieve prijs kan pas worden gegeven na afronding van het geschiktheidsonderzoek.

De opleiding biedt onderwijs aan, maar is het verplicht om daaraan deel te nemen?
Je stelt een contract op met daarin de afspraken over hoe jij er voor gaat zorgen binnen twee jaar bekwaam te zijn. Hierin neem je ook op welke lessen jij gaat volgen en wat je aan zelfstudie gaat ondernemen. Je bent verplicht om je aan deze afspraken te houden.

Kan De Haagse Hogeschool mij helpen om een school of schoolbestuur te vinden waar ik als zij-instromer kan werken?
Nee, we spelen hierin geen actieve rol

Ik heb bij een andere instelling voor hoger onderwijs een geschiktheidsonderzoek afgelegd. Kan ik het opleidingstraject bij de Pabo op De Haagse Hogeschool volgen?
Ja, dat is mogelijk. Als je in het bezit bent van een geldige geschiktheidsverklaring voor zij-instroom dan kun je het opleidingstraject voor zij-instroom bij ons volgen. Wij nodigen je van harte uit voor een vrijblijvend intakegesprek zodat we nader kunnen kennismaken.

Mag ik ook buiten Den Haag op een school werken als ik het opleidingstraject volg bij de Pabo op De Haagse Hogeschool?
Ja, dat mag. Het onderwijs en de individuele begeleiding vindt plaats bij De Haagse Hogeschool. Afhankelijk van de locatie van je werkplek buiten Den Haag maken we wel nadere afspraken over de omvang van de uren voor de begeleiding en beoordeling op de werkplek. Het is mogelijk dat we uren in rekening brengen voor de reistijd van de betrokken opleidingsdocent.

Hoeveel dagen per week sta ik als zij-instromer voor de klas?
Als zij-instromer ben je verplicht om tenminste één dag per week als leraar voor de klas te staan. We raden je echter aan om minstens twee dagen voor de klas te staan omdat de kans om het traject binnen twee jaar succesvol af te ronden dan groter is. Het is ook mogelijk om vaker voor de klas te staan. Je maakt hierover zelf afspraken met de werkgever, wij zijn hier niet bij betrokken. We adviseren zij-instromers om niet meer dan vier dagen per week als leraar te werken. Je hebt namelijk ook voldoende tijd nodig voor het opleidingstraject en uit ervaring blijkt dat het zij-instroomtraject intensief is, waarin je een snelle ontwikkeling doormaakt. Als na enkele maanden blijkt dat de totale werkbelasting een uitbreiding van lesgevende taken toestaat, dan is het vaak mogelijk om dit alsnog uit te breiden.

Ik heb geen afgeronde hbo- of wo-opleiding, kan ik dan toch deelnemen aan een Zij-instroom in Beroeptraject?
Nee, dat is niet mogelijk. Wettelijk is bepaald dat je alleen aan een zij-instroomtraject mag deelnemen als je ten minste in het bezit bent van een hbo- of wo-bachelorsdiploma. We bieden wel de deeltijdopleiding wat mogelijk een alternatief kan zijn.

Waarom wordt het Zij-instroom in Beroeptraject afgesloten met een getuigschrift zij-instroom in beroep en niet met een bachelorsdiploma leraar basisonderwijs?
Het zij-instroomtraject is een verkort opleidingstraject voor mensen die als onbevoegd docent in het basisonderwijs werken en in maximaal twee jaar een bevoegdheid verwerven. Anders dan een reguliere pabo-opleiding maakt onderzoek geen onderdeel uit van dit traject. De verbinding tussen theorie en praktijk maak je zelf tijdens uw werk. Zowel de aard als de omvang van het traject zijn daarom niet vergelijkbaar met een vierjarige bacheloropleiding. Als zij-instromer ontvang je daarom een getuigschrift Zij-instroom in Beroep, dit is een baccalaureaat. Een baccalaureaat is gelijkwaardig qua bevoegdheid aan de bachelor leraar basisonderwijs.

Wat ga ik als zij-instromer in het basisonderwijs verdienen?
Je maakt zelf afspraken met de werkgever over jouw aanstelling en inschaling, de opleiding staat daar buiten. Onze ervaring leert dat zij-instromers worden ingeschaald in schaal LA en dat de hoogte van de inschaling is gebaseerd op relevante (voor het onderwijs/lesgevende taken) werkervaring in combinatie met het laatst verdiende loon. Kijk voor meer algemene informatie op deze website van de Rijksoverheid.

Ik heb nog geen zicht op een baan in het onderwijs, kan ik dan het geschiktheidsonderzoek Zij-instroom in Beroep doen?
Nee, om het geschiktheidsonderzoek te kunnen doen heb je een werkgever nodig die van plan is jou in dienst te nemen als onbevoegd docent.

Ik stond het afgelopen jaar ingeschreven bij een lerarenopleiding. Is dit een bezwaar?
Alleen voor het aanvragen van de subsidie is dit een bezwaar. Je mag daarvoor in de afgelopen twee jaar niet ingeschreven zijn bij een lerarenopleiding (bekostigd of onbekostigd) om de subsidie van het zij-instroomtraject te kunnen aanvragen.
Stond je de afgelopen twee jaar wel ingeschreven bij een lerarenopleiding maar heb je een diploma behaald, dan geldt deze regel niet.

Is het mogelijk een vrijstelling te krijgen voor de taaltoets, rekentoets en casustoets?
Dit is alleen mogelijk voor de taal- en rekentoets als jij aan kan tonen dat je de taal- en rekentoets in het verleden bij een andere pabo met succes hebt afgerond. De casustoets kan nooit vrijgesteld worden.

Contact met de cursus