Heb je een vraag?

We helpen graag!

Iets voor jou?

Werk je niet in de zorg, maar heeft de zorg je altijd al getrokken en wil jij nu de carrièreswitch maken? Of ben je mbo-verpleegkundige of heb je een bachelor Social Work afgerond en wil je jezelf verder ontwikkelen?

Kies dan voor het flexibele programma van de opleiding Verpleegkunde (HBO-V) deeltijd. Aan het begin van de opleiding Verpleegkunde (HBO-V) plan je samen met je studiecoach de route die je gaat volgen. Op basis van eerdere hbo-diploma’s kun je vrijstellingen krijgen. Nieuw is de flexibiliteit van het onderwijsprogramma. Daardoor kun je versneld toetsen maken, zonder dat je lessen hebt gevolgd. Dat doe je in overleg met de opleiding en op basis van jouw kennis, achtergrond en ervaring. Onderwijs op maat dus, met als mogelijk resultaat: een kortere studieduur.

Heb je al een leerarbeidsovereenkomst op hbo-niveau voor minimaal 16 uur per week via je werkgever of een andere zorginstelling? Meld je dan aan voor HBO-V duaal.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T  
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Heb je een HBO-bachelor Social Work of een mbo-V-diploma met BIG-registratie? Dan kom je in aanmerking voor vrijstellingen en kun je de opleiding in 2,5 jaar volgen. Je vraagt deze vrijstellingen zelf aan. Let op: als je een werkplek hebt met een leerarbeidsovereenkomst, schrijf je dan in als duale student.

Heb je een ander mbo-diploma? Reken dan op een studieduur van 4 jaar. Heb je een ander hbo- of wo-diploma? Dan mag je de toetsen uit het studieprogramma mogelijk versneld maken, waardoor je je studieduur kunt verkorten. Aan het begin van de opleiding kijken we samen naar de mogelijkheden.

Daarnaast regel je vóór 1 september 2021 een stageplaats van minimaal 16 uur per week in een zorginstelling. Tijdens deze stage moet je begeleiding krijgen van een hbo-v’er.

Instroomadvies

De mbo-opleiding die het beste aansluit is mbo-verpleegkunde (niveau 4). Als je deze opleiding hebt afgerond en je BIG-registratie hebt ontvangen, kun je de route van 2,5 jaar volgen. Dat is niet mogelijk met een andere mbo-vooropleiding.

Eisen en advies bij vinden stage- of werkplek
 • Je moet minimaal 16 uur per week werken of stagelopen. Houd daarbij ook rekening met de studiebelasting buiten de onderwijsdag om.
 • Je wordt begeleid door een hbo-v’er.

De zorg die je verleent, moet voldoende complex zijn. Je moet de patiënt of cliënt in verschillende fases van het proces kunnen volgen. Je ontvangt een werkplekscan nadat je je hebt ingeschreven via Studielink. Let op: de werkplekscan versturen we in het voorjaar.

Tijdens de hele opleiding moet je minimaal 16 uur per week werken of stagelopen. Zij-instromers starten vaak als deeltijder. Hun stagecontract wordt – naarmate zij zich verder ontwikkelen - door de instelling omgezet in een arbeidscontract. Dan studeer je dus duaal en moet de inschrijving bij de hogeschool worden omgezet van deeltijd naar duaal.

Bij de flexibele deeltijdopleiding zorg je zelf voor een stageplek of werkplek. Deze instelling hoeft geen samenwerkingscontract te hebben met De Haagse Hogeschool. Sommige instellingen laten het ons weten als zij stageplekken hebben voor zij-instromers. Die zetten wij dan op onze website.

Je kunt zelf contact opnemen met thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen, GGZ-instellingen en VGZ-instellingen. Vermeld in je sollicitatiebrief duidelijk dat het gaat om de flexibele deeltijd/duaal-opleiding van De Haagse Hogeschool en dat begeleiding door een hbo-v’er een eis is.

Zij-instromers komen meestal niet in aanmerking voor een plek in het ziekenhuis, omdat zij het eerste jaar nog te weinig ervaring hebben. Heb je je propedeuse behaald, dan kun je ook op een duaalplek solliciteren binnen het ziekenhuis. Ook andere instellingen zijn dan bereid om je een duaalplek aan te bieden.

De volgende instellingen bieden een of meer stageplek(ken) aan: 

 • WelThuis, contactpersoon Joyce Zuurveld, Opleidingskundige/adviseur
 • Haagse Wijk- en Woonzorg, via stagebureau@hwwzorg.nl
Overige situaties

Niet direct toelaatbaar
Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

Je mist een of meer vakken
Als in de tabel hierboven bij jouw profiel een extra vak staat en je geen examen doet of hebt gedaan in dit vak, dan heb je zoals dat heet een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kunt doen.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+.

Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Buitenlands of internationaal diploma
Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Overstappen naar De Haagse
Zit je nu op een universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar de HBO-V-opleiding aan De Haagse? Dat kan. Stuur dan een verzoek naar doorstroomcoördinator Wendy van den Berge via w.vandenberge@hhs.nl. Uiteindelijk doet de examencommissie van de HBO-V-opleiding uitspraak over je toelating. Als je een jaar volledig hebt afgerond, is het mogelijk het opvolgende jaar in te stromen. Bekijk het opleidingsexamenreglement(OER) van HBO-V voor meer informatie.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Studie in cijfers

20
uur per week studielast
16
uur per week stage
1
dag per week les

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?
Pilot Flexibilisering

Sinds september 2017 doet HBO-V Deeltijd mee aan de landelijke pilot ‘Flexibilisering’. Daarin mogen hogescholen hun vaste onderwijsprogramma’s loslaten. Daardoor heb je veel meer invloed op wat je wilt leren en op hoe, waar en wanneer je dat wilt doen. Lees hieronder meer over ons flexibele onderwijsaanbod en bekijk welk profiel bij jou past! 

Het programma

Beroepsperspectief

Aansluitende functies

Passende beroepen

 • Wijkverpleegkundige
 • Verpleegkundige in een ziekenhuis
 • Verpleegkundige in een psychiatrische instelling
 • Verpleegkundige in de gehandicaptenzorg
 • Verpleegkundige in de ouderenzorg
 • Coördinerend of senior verpleegkundige
 • Verpleegkundige niveau 6

Minder passende beroepen

 • Arts
 • Medisch specialist
 • Operatie-assistent

Doorstuderen

Verpleegkunde kun je ook op wetenschappelijk niveau beoefenen. Denk bijvoorbeeld aan een master verplegingswetenschap aan de Universiteit Utrecht. Wil je liever je leiderschapskwaliteiten benutten en ontplooien? Kies dan voor een opleiding Management in de zorg of een algemene managementopleiding. Of laat je binnen een zorgorganisatie opleiden. Je wordt dan afdelingshoofd, unitcoördinator of teamleider en bent eindverantwoordelijk voor de zorg van meerdere cliënten. Als je meer medische handelingen wilt uitvoeren en nauw contact wil hebben met de patiënt, kun je de hbo-masteropleiding Advanced Nurse Practitioner volgen, waar je tegelijkertijd leert en werkt. Spreekt een specifieke zorgbehoefte je aan? Zoek dan de verdieping op en laat je opleiden tot bijvoorbeeld intensive care- of sociaalpsychiatrisch verpleegkundige.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?
Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld
Als je je aan het begin van het studiejaar inschrijft, doe je dat in principe voor een heel jaar, onafhankelijk van het aantal vakonderdelen dat je in dat jaar volgt. Je betaalt dan ook voor een heel jaar. Als je je later in het studiejaar inschrijft, betaal je een evenredig deel van het collegegeld. 

Studiefinanciering
Studenten die in deeltijd studeren komen niet in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Er worden dus ook geen studieschulden opgebouwd.

Vergoedingen
Vaak zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Wij adviseren je daarom eerst met je werkgever te overleggen. De kosten die je voor je opleiding maakt, zijn aftrekbaar bij je belastingaangifte. Als je geen baan hebt en je positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren, kun je in enkele gevallen een opleiding in deeltijd volgen met behoud van uitkering. Misschien kom je in aanmerking voor bepaalde vergoedingen (boeken/materiaalkosten). Je kunt hierover contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken in je woonplaats.

Hulp bij studiekeuze

We helpen je graag de juiste keuze maken

Het kan zijn dat je na een bezoek aan de Open Dag of na het spreken met docenten en deeltijdstudenten nog niet weet welke opleiding je moet kiezen. Of misschien twijfel je over de juiste papieren, de relevantie van je werkplek of werkervaring om de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen. We helpen je graag om de opleiding te vinden die het best past bij jouw toekomstperspectief! Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen
Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je deeltijdopleiding HBO-V maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. Een tweedejaars student helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

Officiële opleidingsnaam: Opleiding tot Verpleegkundige
Naam internationaal: Nursing
Opleidingscode (Isat): 34560
Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld.

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Studiepunten halen
Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.