Heb je een vraag?

We helpen graag!

Iets voor jou?

Je hebt al wat jaren werkervaring en wilt je verder verdiepen in alles wat met gezondheid en voeding te maken heeft. De wereld gezonder maken, dat zie jij jezelf wel doen. 

Een nieuw dieet ontwikkelen voor mensen met darmklachten, jongeren voorlichting geven over voeding, een gezonde snack bedenken; het is slechts een kleine greep uit wat je leert tijdens de deeltijdopleiding Voeding en Diëtetiek.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T  
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Let op: voor deze opleiding is een paar jaar werkervaring een must. Je regelt zelf in je eigen netwerk een werkplek. 

Instroomadvies

Het best aansluitende havo- en vwo-profiel is Natuur en Gezondheid (N&G). Het is een voordeel als je in het vrije deel of als profielkeuzevak de vakken biologie en scheikunde hebt. Goed aansluitende mbo 4-opleidingen zijn onder meer Levensmiddelentechnologie en Apothekersassistente.

Aanmeldadvies

De uiterste aanmelddatum om in september te starten is 15 augustus. Meld je tijdig aan zodat je goed voorbereid kunt starten. Als je je vóór 1 juli aanmeldt, kunnen we nog een persoonlijk intakegesprek met je voeren. Dit gesprek is van belang om een goede start te maken met de opleiding. Als je je vóór 15 augustus aanmeldt, kunnen we er nog voor zorgen dat je goed voorbereid je eerste onderwijsdag start. Meld je je later dan 15 augustus aan? Dan kun je nog wel starten, maar zal je minder goed voorbereid zijn. Je kunt dan eventueel overwegen om per 1 februari te starten.

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar

Je ziet dat je wél het juiste profiel hebt gevolgd voor deze opleiding, maar dat je géén examen hebt gedaan in een vak dat de opleiding verplicht heeft gesteld. Dan heb je – zoals dat heet – een deficiëntie. Je kunt alleen starten als je deze deficiëntie hebt weggewerkt. Kijk op de pagina Toelatingseisen hoe je dit kunt doen.

21+ toelatingsonderzoek

Ben je aan het begin van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder en heb je geen diploma dat toelating biedt tot de opleiding Voeding en Diëtetiek? Doe dan het 21+ toelatingsonderzoek. Slaag je daarvoor, dan word je toch toegelaten. Het onderzoek vindt in de periode januari tot en met augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Tijdens het onderzoek leg je een digitale capaciteitentoets af.

Een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kunnen wij je toelaten tot de opleiding als dat diploma toegang biedt tot het hoger beroepsonderwijs en als je kunt laten zien dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlandse en internationale diploma’s.

Overstappen naar De Haagse

Zit je nu op een (technische) universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse? Dan geldt een aparte regeling. Als je een propedeuse hebt van een andere opleiding Voeding en Diëtetiek, dan kun je in sommige gevallen direct in jaar 2 aan de slag. Dat checken we dan bij de examencommissie. Voor meer informatie kun je mailen naar vd-deeltijd@hhs.nl. Vrijstellingen kun je altijd aanvragen, vooral voor algemene vakken als onderzoek doen of communicatie.

Uitspraken over je toelating

Wij kunnen geen uitzonderingen maken op de officiële toelatingseisen. Alleen de afdeling Centrale Studenten Inschrijving kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Hulp bij studiekeuze

Doe mee aan onze studiekeuzeactiviteiten en ontdek of De Haagse het heeft voor jou.
groep studenten in atrium

Open Dag

Zaterdag 4 november 2023

Open Dag
Zaterdag 4 november 2023

Heeft De Haagse het ook voor jou? Een Open Dag bezoeken is dé manier om dat te ontdekken. 

Go to Open Dag
Groepje studenten zit buiten bij elkaar

Meelopen

Wanneer het jou uitkomt

Meelopen
Wanneer het jou uitkomt

Geen op maat gemaakt programma, gewoon de studie zoals die echt is. Loop een dagje mee met een student.

Go to Meelopen
Twee studenten aan tafel

Proefstuderen

2023 - 2024

Proefstuderen
2023 - 2024

Heb je al een idee welke opleiding(en) bij jou passen, maar wil je die nog beter leren kennen? Tijdens een proefstudeerdag duik je dieper in de inhoud van een studie. 

Go to Proefstuderen

Studie in cijfers

60
studiepunten per jaar

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?
Modules

Ons flexibele onderwijs

Het onderwijs van de opleiding Voeding en Diëtetiek deeltijd is helemaal flexibel. Daarin maken we onderscheid tussen de volgende drie onderdelen:

Individuele vrijheid

De opleiding is opgebouwd rond leeruitkomsten: kennis en vaardigheden die je moet beheersen om een bepaalde module af te kunnen ronden. Die leeruitkomsten worden getoetst. Hoe je je op die toets voorbereidt, bepaal je zelf. Je kunt lessen volgen, maar dat hoeft niet. Je kunt de opgegeven boeken, artikelen en digitale bronnen lezen, maar je mag ook andere informatie gebruiken. Jij kiest je eigen leerweg.

Je eigen tempo

Je kunt het programma daarnaast in je eigen tempo doorlopen. Het standaardprogramma is 4 jaar, maar je kunt de opleiding ook sneller of juist minder snel afronden. Dat is afhankelijk van je voorkennis en je eigen keuzes. Je kunt bijvoorbeeld vrijstellingen krijgen als je bepaalde leeruitkomsten al hebt behaald. Bij je planning krijg je ondersteuning van een studiecoach. Met die coach spreek je af hoe je je studie wilt doorlopen. In de propedeuse geldt dat de flexibiliteit vooral zit in de keuze voor een volgorde van de modules, maar niet in tijd: in het eerste jaar moet je wel 50 van de 60 studiepunten halen om verder te gaan met de opleiding.

Flexibele toetsing

Als je de benodigde kennis en ervaring in huis hebt, kun je de toets maken, ook als je geen lessen hebt gevolgd. Zo ben je in deze nieuwe opzet niet gebonden aan een vaste jaarindeling, maar is je studieprogramma flexibel en op maat samen te stellen. In je eerste jaar (propedeuse) zijn er 6 toetsperiodes. Je levert je beroepsproduct in wanneer jij vindt dat je de leeruitkomst hebt behaald. Elke toets kun je tweemaal per jaar doen.

Na je studie

Aansluitende functies

Passende beroepen

 • Voedingsdeskundige
 • Diëtist
 • Verzorgende intramuraal
 • Vakspecialist gezondheidszorg
 • Ondernemer

Minder passende beroepen

 • Arts
 • Apotheker
 • Psycholoog

Doorstuderen

Onderzoek maakt het verschil in het vakgebied van Voeding en Diëtetiek. Wil je doorstuderen na je Bachelor of Health? Dat juichen wij van harte toe. Doe een van de masters aan De Haagse Hogeschool Pro, of volg een schakelprogramma en stroom in op een universiteit, bijvoorbeeld aan die van Wageningen of Maastricht. 

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je wilt je aanmelden voor een opleiding voor het komende studiejaar. Heel goed! Je kunt je aanmelden voor meerdere opleidingen en bij verschillende hoger onderwijsinstellingen. Later maak je je definitieve keuze door je in te schrijven voor de opleiding van jouw keuze. Op deze pagina staat beschreven voor welke studies je je aan kunt melden en hoe het aanmeldproces precies verloopt.

Meld je aan voor een opleiding.

Let op: Voor deze opleiding is een interview met een van de instroomcoördinatoren verplicht.

Studiekosten- en financiering

Collegegeld

Als je je aan het begin van het studiejaar inschrijft, doe je dat in principe voor een heel jaar, onafhankelijk van het aantal vakonderdelen dat je in dat jaar volgt. Je betaalt dan ook voor een heel jaar. Als je je later in het studiejaar inschrijft, betaal je een evenredig deel van het collegegeld

Studiefinanciering

Studenten die in deeltijd studeren komen niet in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Er worden dus ook geen studieschulden opgebouwd.

Vergoedingen

Vaak zijn werkgevers bereid (een deel van) de kosten voor hun rekening te nemen. Wij adviseren je daarom eerst met je werkgever te overleggen. De kosten die je voor je opleiding maakt, zijn aftrekbaar bij je belastingaangifte. Als je geen baan hebt en je positie op de arbeidsmarkt wil verbeteren, kun je in enkele gevallen een opleiding in deeltijd volgen met behoud van uitkering. Misschien kom je in aanmerking voor bepaalde vergoedingen (boeken/materiaalkosten). Je kunt hierover contact opnemen met de afdeling Sociale Zaken in je woonplaats.

Hulp bij studiekeuze

We helpen je graag de juiste keuze maken

Het kan zijn dat je na een bezoek aan de Open Dag of na het spreken met docenten en deeltijdstudenten nog niet weet welke opleiding je moet kiezen. Of misschien twijfel je over de juiste papieren, de relevantie van je werkplek of werkervaring om de opleiding van jouw voorkeur te kunnen volgen. We helpen je graag om de opleiding te vinden die het best past bij jouw toekomstperspectief! Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Samen met je studiecoach bekijk je of jij bij de studie past en andersom. Ook bespreek je met je coach of je in aanmerking komt voor vrijstellingen. Bijvoorbeeld op basis van werkervaring of eerdere studies. Voeding en Diëtetiek is een brede deeltijdopleiding met maar weinig contacturen. Daarom is het belangrijk dat je goed nadenkt over de keuzes die je maakt: welke minoren ga je volgen, welke interesses heb je, welke praktijkplaatsen passen goed bij jou? Hoe ga je aan je leeruitkomsten werken en wat is voor jou een handige planning? Je studieloopbaancoach helpt je daarmee en is persoonlijk betrokken. We helpen je waar nodig, maar vinden het minstens zo belangrijk dat je zelf initiatief neemt en de regie houdt over je eigen ontwikkeling.

Wil je langer praten, bijvoorbeeld over (studie)belemmeringen, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan kun je terecht bij onze decaan.

Voor meer informatie over decanen/studentpsychologen, topsport, ondersteuning bij de Nederlandse taal of studeren met een functiebeperking kijk op onze pagina over ondersteuning tijdens je studie.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Voeding en Diëtetiek
 • Naam internationaal: Nutrition and Dietetics
 • Opleidingscode (Isat): 34579
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld.  

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend Studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.