Niet helemaal gepland, maar wel een prachtige kans die ik met twee handen aan moest grijpen: de afgelopen weken ben ik bezig geweest met het schrijven van een voorstel voor het uitvoeren van een onderzoek voor de gemeente Den Haag. De gemeente wil graag weten in hoeverre de inzet van buurtsportcoaches tot maatschappelijke effecten leidt. Omdat deze vraag direct aansluit op het onderwerp waarnaar ik onderzoek wil gaan doen, is het logisch en passend om mijn grotere onderzoeksproject on hold te zetten en eerst het onderzoek voor de gemeente Den Haag uit te gaan voeren.

Daarnaast is dit een mooie gelegenheid om in dit blog te vertellen hoe je nu eigenlijk zo’n opdracht kunt binnenhalen. Dat doen jullie immers allemaal op enig moment in je studie: voor je afstudeeropdracht maak je zelf afspraken met een opdrachtgever, maar ook voor stages en andere opdrachten in de praktijk kun je te maken hebben met een opdrachtgever.  

Sommige opdrachtgevers weten heel goed wat ze willen en andere opdrachtgevers weten dat nog wat minder goed. Het is aan jou om helder te krijgen wat de opdrachtgever van je verwacht. In de afgelopen weken heb ik samen met een collega meermaals met de gemeente Den Haag gesproken. Op basis van de eerste gesprekken hebben we een voorstel geschreven, waarin we hebben samengevat wat de opdrachtgever van ons verwachtte. In een vervolggesprek kwamen we tot de ontdekking dat de opdrachtgever toch nog een aantal wijzigingen nodig achtte. Op basis hiervan hebben we een definitief voorstel geschreven. Zorg ervoor dat je de afstemming blijft zoeken met je opdrachtgever tot jullie beiden tevreden zijn: de opdrachtgever met het voorgestelde resultaat en jij met een haalbaar plan van aanpak dat je zonder te veel stress kunt uitvoeren binnen de gestelde deadline.  

Sommige opdrachtgevers – en begrijp me niet verkeerd: hiervan is absoluut geen sprake bij de gemeente Den Haag als opdrachtgever – weten té goed wat ze willen. De opdrachtgever heeft dan bij wijze van spreken het onderzoek al helemaal uitgedacht en heeft jou alleen nog maar nodig om het uit te voeren. Het is dan jouw taak om kritisch te zijn en je twijfels ook te durven uitspreken. Ben je er van bewust dat de richting die de opdrachtgever voor ogen heeft misschien niet de juiste richting is. Daarom is het ook zo belangrijk om je goed in te lezen in een onderwerp: jij moet expert worden over het onderwerp, zodat je de opdrachtgever kunt adviseren hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Durf jezelf als professional te zien en je opdrachtgever op een constructieve manier te adviseren! 

Om een opdracht goed te kunnen uitvoeren voor een opdrachtgever is het ook belangrijk dat je de relatie met de opdrachtgever goed managet. Verdiep je in de organisatie waarvoor je aan de slag gaat, voer informele gesprekjes met je opdrachtgever en, in het geval van een stageorganisatie, maak contact met je collega’s. Als jij investeert in het contact met je collega’s door simpelweg met iedereen een keer individueel koffie te gaan drinken, is men later veel meer bereid om je te helpen bij je onderzoek. Het is vaak niet nodig om heel veel meer te vragen dan: ‘wat doe jij zoal op een dag en wat maakt je werk zo leuk?’ 

In september ga ik van start met het onderzoek voor de gemeente en daar zal ik dan zeker over vertellen. Voor nu wens ik iedereen een fijne zomervakantie toe!  

Roept mijn blog vragen bij jou op en wil je reageren? Mail dan naar l.b.j.schrijvers@hhs.nl zodat ik je input mee kan nemen in mijn volgende blogs.